Reka migranata i dalje “protiče” kroz Bosnu i Hercegovinu

Reka migranata i dalje “protiče” kroz Bosnu i Hercegovinu

Bosna i Hercegovina prati situaciju sa migrantima na granici između Grčke i Severne Makedonije, kako se povećava broj migranata na državnim granicama. Dolazak dodatnog broja migranata drastično bi pogoršao situaciju u mestima u blizini granice BiH i Hrvatske.

Procenjuje se da je broj migranata koji su još uvek u zemlji oko 4 000 i da ih je više od 25 000 prešlo preko državne teritorije. Oni pokušavaju da dođu do Hrvatske, ali ih granične policijske agencije sa obe strane granice pokušavaju zaustaviti.

Postoje i čudni slučajevi kada su migranti pokušali da pređu granicu na neobičan način. Dva od njih su nedavno pronađena u autobusu za Hrvatsku, ali u malom prostoru u blizini motora autobusa. Drugi migrant pokušao je da ode u Hrvatsku, ali je promašio autobus i završio u Srebrenici, čak ni blizu granice.

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH, Slobodan Ujić, izjavio je medijima da će uskoro početi operacija u okviru koje će inspektori ove službe na terenu provoditi pojačanu kontrolu nad migrantima koji vozom pokušavaju doći do Unsko-sanskog kantona, kako bi se proverilo da li su migranti registrovani i da su uzeti njihovi biometrijski podaci.

“Želimo da sprečimo da osobe koje nisu biometrijski obrađene dođu u Unsko-sanski kanton zbog bezbednosnih razloga. Biometrijske podatke o tim osobama treba uzeti i oni će biti registrovani, nakon čega ih možemo usmeriti prema privremenim centrima za prihvat s upražnjenim mestima“, rekao je Ujić.

On je naglasio da inspektori Službe za poslove sa strancima ne mogu uskratiti slobodu kretanja migrantima u BiH.

“Od te večeri, mi ćemo preduzeti mere identifikacije kako bismo u potpunosti kontrolisali ilegalne migrante koji pokušavaju ući u vozove za Unsko-sanski kanton, a biometrijski podaci će se uzeti od svih onih koji se nisu registrovali i koji će biti prijavljeni Službi za poslove sa strancima“, objasnio je Ujić.

Migrantska kriza donijela je i osjećaj da građani, posebno u Unsko-sanskom kantonu, nisu sigurni. U nekoliko slučajeva migranti su bili uključeni u krivična dela i tuče u kojima je određeni broj njih bio povređen.