Romi u BiH između siromaštva i diskriminacije

Romi u BiH između siromaštva i diskriminacije

Prema nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima Roma, u Bosni i Hercegovini živi više od 75.000 Roma koji su, iako postoje određeni napredak, i dalje svakodnevno izloženi diskriminaciji i govoru mržnje u svim oblastima društva, rekao je Agenciji FENA aktivista romskog nevladinog sektora Dervo Sejdić.

„Govor mržnje prema Romima prisutan je u svim oblastima: u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, pristupu socijalnim uslugama, u medijima, posebno privatnim, a i na društvenim mrežama je u porastu. Iako je Zakon o zabrani diskriminacije u BiH usvojen, njegova primena je, u najmanju ruku, upitna, a govor mržnje obično se karakterizira kao narušavanje javnog reda i mira, bez uranjanja u kvalitetnu analizu svakog slučaja,” rekao je Sejdić.

Dodao je da se akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma sprovodi sporadično i da većina dece u prvom razredu osnovne škole dobija besplatne udžbenike i obroke, dok ona u višim razredima u tom pogledu gotovo da i nemaju podršku.

Govoreći o obrazovanju romske dece, naglasio je da se broj školske dece među Romima povećava iz godine u godinu, ali srazmerno tome, takođe se povećava i broj one koji napuštaju školu.

U poslednjih deset godina, dodao je on, država izdvaja značajna sredstva za zapošljavanje Roma, a od 2009. godine, kada je dodeljen prvi grant za sprovođenje Državnog akcionog plana za rešavanje romskih problema, oko 1000 stambenih jedinica je izgrađeno i rekonstruisano, delom vlastitim sredstvima, a delom kroz IPA program Evropske unije.

„Procjenjuje se da je u ovom trenutku zaposleno oko deset odsto Roma, ali niko nema tačan broj, jer kao i u drugim segmentima, broj se često menja. Vrlo često reagujem na predlog da se promeni metodologija u primeni grantova, zalažući se za zapošljavanje kod poslodavaca, jer se pokazalo da je ta vrsta mnogo efikasnija i svrsishodnija od samozapošljavanja,“ rekao je Sejdić.

Prema njegovom mišljenju, da bi se poboljšao status Roma, trebalo bi više učiniti na boljoj implementaciji akcionih planova za Rome, sa povećanim finansijskim izdvajanjima za ovu svrhu, te fokusiranjem na obrazovanje i zapošljavanje Roma, kao i na borbu protiv svih oblika diskriminacije.

Romi u mostarskom naselju Bišće Polje u kojem živi više od trideset porodica svedoče o brojnim problemima i teškim životima, a niko nije zaposlen.

Oni su dom dobili kroz projekat zbrinjavanja romskih porodica, ali zidovi ih, kako kažu, ne mogu nahraniti.

„U ovom kvartu niko ne radi, a svi smo došli kopajući kroz smeće. Ako nađem nešto što mi odgovara, nešto od garderobe ili cipela, iznesem to na pijacu, prodajem i zarađujem od toga. Dali su nam stanove, ali ne možemo jesti zidove, jer nemate od čega za živite ako ne možete sami da se brinete o sebi,“ kaže Zerina Salkanović, stanovnica romskog naselja Bišće Polje.

U naselju ima puno dece, a prema rečima meštana, niko ne ide u vrtić. Većina dece ide u osnovnu školu, ali im je obrazovanje ugroženo zbog loše finansijske situacije i problema sa prevozom.

Iako ima puno problema, nadaju se boljem životu za sebe i svoje porodice u kojima neće biti omalovažavani, zaboravljeni i posmatrani kao „drugačiji“./ibna