Rumunija: 1/3 privrede pogođena pandemijom koronavirusa

Rumunija: 1/3 privrede pogođena pandemijom koronavirusa

Ministar ekonomije Virgil Popescu rekao je televiziji Bloomberg da je pandemija koronavirusa uticala na jednu trećinu rumunske privrede, posebno turizma i automobilske industrije. Objasnio je da bi se Rumunija, nakon nastavka privrednih aktivnosti, trebala fokusirati na oblasti koje su pokazale svoj potencijal i pre izbijanja krize, a to su energija, petrohemijska industrija i odbrana. Rumunske vlasti predviđaju pad od gotovo 2% u 2020. godini, dok ekonomski analitičari procenjuju da će Rumunija biti među evropskim zemljama koja će do kraja osjetiti ekonomsku krizu, a javni deficit će iznositi 7,5% BDP-a u 2020. godini.

Pored toga, Moodi rejting agencija potvrdila je procenu javnog duga Rumunije prema BAA3 / A-3 za dugoročni i kratkoročni dug u domaćoj i stranoj valuti i promenila izglede za Rumuniju iz stabilnih u negativne, kako je Ministarstvo objavilo u subotu. Održavanje rezultata opravdano je snažnim potencijalom rasta uprkos pandemiji koronavirusa, kao i umerenim institucionalnim kapacitetima rumunske države. Promena perspektive uzela je u obzir strukturno pogoršanje javnih finansija, uzrokovano povećanjem dugoročnog duga nakon reforme penzijskog sistema 2019. godine, kao i pogoršanjem spoljne pozicije Rumunije.

Fitch je takođe smanjio izglede za rumunsku ekonomiju sa stabilnih na negativne 17. aprila. / ibna