Rumunija: 52% građana veruje da je COVID-19 stvoren u laboratoriji

Rumunija: 52% građana veruje da je COVID-19 stvoren u laboratoriji

“Avangarde” je sproveo istraživanje javnog mnjenja o pitanju koronavirusa COVID-19, a odgovori su bili posebno zanimljivi, jer 52% ispitanika veruje da je ovaj virus stvoren u laboratoriji, dok samo 14% smatra da su ga životinje prenijele na čoveka.

Prema istraživanju, 74% ispitanika kaže da će Evropska unija moći da preduzme efikasnije mere kako bi sprečila širenje virusa u Evropi.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat sa 79% i profesorica Streinu Cercel sa 60% osobe su koje uživaju najveće poverenje ispitanika u upravljanju krizom COVID-19.

Anketu je od 28. do 29. marta sprovela “Avangarde”, kompanija za istraživanje javnog mnenja čiji je vlasnik sociolog Marius Pieleanu, nasumičnim uzorkom od 950 ljudi, koristeći metod telefonskog intervjua, sa standardnom greškom od 3,2%.

Na pitanje: „da li ste lično zabrinuti zbog pravca kojim se zemlja kreće“, 82% je odgovorilo da su donekle zabrinuti, a 17% da nisu.

Na pitanje „da li su rumunske vlasti učinile što su mogle da spreče i zaštite rumunske državljane“, 45% je odgovorilo sa da, 45% je odgovorilo ne, a 10% ne znam / ne želim da odgovorim.

Na pitanje “koga smatrate glavnim odgovornim za nedostatak preventivnog delovanja u epidemiji”, 40% je ukazalo na kreatore politike, 20% na Rumune iz dijaspore, 18% veruje da su “građani”, 4% predsednik Rumunije i samo 4% krivi medicinske stručnjake.

Na pitanje „da li mislite da se ovaj virus dogodio prenosom sa životinje na čoveka (zvanična verzija), ili mislite da je stvoren u laboratoriji“, samo 14% veruje da je prenesen sa životinja na ljude, dok 52% veruje da je stvoren u laboratoriji. 34% je reklo da nema mišljenje ili ne želi da odgovori.

Na pitanje: „Mislite li da će Evropska unija uspeti da preduzme efikasnije mere za sprečavanje širenja virusa u Evropi?“, 74% ispitanika je odgovorilo sa „Da“, 18% „ne“, a ostali su rekli ne znam / ne želim da odgovorim.

Što se tiče ličnosti za koje ispitanici kažu da su veoma pouzdani u upravljanju krizom COVID-19, Raed Arafat uživa poverenje od 79%, profesor Streinu Cercel 60%, ministar zdravlja Nelu Tataru 34%, predsednik Klaus Iohannis 47% i premijer Ludovik Orban 37%./ibna