Rumunija: Auresku i Stoltenberg kopredsedavaju Godišnjom konferencijom NATO-a o kontroli naoružanja

Rumunija: Auresku i Stoltenberg kopredsedavaju Godišnjom konferencijom NATO-a o kontroli naoružanja

Rumunski ministar spoljnih poslova Bogdan Aurescu, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, otvorio je godišnju NATO konferenciju o kontroli naoružanja, razoružanju i neširenju oružja, održanoj u utorak 10. novembra 2020. godine u hibridnom digitalnom formatu.

Događaj je organizovalo rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa Međunarodnim sekretarijatom NATO-a, a ima za cilj obeležavanje 50. godišnjice stupanja na snagu Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, pre sledeće konferencije o reviziji Ugovora 2021. godine.

U svom govoru, rumunski ministar spoljnih poslova naglasio je da organizacija ovog događaja od strane Rumunije odražava snažnu posvećenost zemlje NATO-u, kao i trenutnu međunarodnu arhitekturu za kontrolu naoružanja, razoružanje i neširenje oružja. Istovremeno, osvrćući se na rastuće pretnje međunarodnoj bezbednosti, rumunski ministar ponovio je podršku Rumunije efikasnom multilateralizmu i međunarodnoj saradnji i pozvao na unapređenje svih aspekata kontrole naoružanja, razoružanja i neširenja nuklearnog oružja kako bi se ojačala globalna bezbednost.

U tom kontekstu, ministar Bogdan Aurescu potvrdio je čvrsto uverenje Rumunije da Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, koji je stupio na snagu 5. marta pre 50 godina, oličava temelj arhitekture i neširenja nuklearnog razoružanja i promociju mirna upotreba nuklearne energije.

Time je potvrđena posvećenost Rumunije da se pridržava i osigurava integritet Ugovora. „Zajedno sa svojim saveznicima i partnerima, Rumunija ostaje duboko posvećena potpunom poštovanju i primeni, rečju i duhom, postojećih sporazuma o kontroli naoružanja, razoružanju i neširenju oružja“, rekao je ministar Aurescu.

Rumunski ministar pozvao je na zajedničku odgovornost i napore na jačanju primene Ugovora o neširenju oružja, uključujući pripremu Konferencije o pregledu ugovora 2021. godine, rekavši da je „u vreme rastućih pretnji potreban integrisani pristup proliferaciji i bezbednosnim pretnjama sada više nego ikada”.

U tom kontekstu, kao konkretan nacionalni doprinos podršci nekim pozitivnim rezultatima sledeće evaluacione konferencije, naveo je da je Rumunij, preko rumunskog ministra spoljnih poslova, kopredsedavala Međunarodnom konferencijom o nuklearnoj energiji (ICONS 2020) između 10. i 14. februara 2020. u Beču, gde su reafirmisani ciljevi Ugovora o neširenju nuklearnog oružja: neširenje nuklearnog oružja, nuklearno razoružanje i miroljubiva upotreba nuklearne energije

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zahvalio se rumunskom ministru spoljnih poslova na zajedničkoj organizaciji događaja tokom vanrednih okolnosti. Glavna poruka visokog zvaničnika NATO-a bila je fokusirana na potrebu da se aspekti kontrole naoružanja i razoružanja prioritetno odrede na uravnotežen, uzajaman i proverljiv način. „U vreme kada su pretnje po našu bezbednost složenije i manje predvidljive nego ikad ranije, potrebno nam je snažno odvraćanje od nuklearnog oružja u kombinaciji sa efikasnom kontrolom naoružanja da bismo održali svoj mir i slobodu“, naglasio je  Generalni sekretar NATO tokom konferencije. / ibna