Rumunija: Da li Talijani odlaze? I da li Australija i Kuvajt dolaze?

Rumunija: Da li Talijani odlaze? I da li Australija i Kuvajt dolaze?

Informacija koja kaže da italijanska energetska grupa Enel, koja ima značajnu poziciju na domaćem tržištu u Rumuniji, želi da napusti zemlju, u poslednje vreme je ponovo aktuelna, dok su, prema italijanskim medijima, Macquarie fond – investicioni fond sa sedištem u Australiji i Singapuru, kao i kompanija Vren House, sa sedištem u Kuvajtu, već su izrazili interesovanje za “popunjavanje” jaza.

Treba napomenuti da Enelova imovina u Rumuniji iznosi milijardu eura.

Podsećamo da je u 2015. godini Enel najavio da će proces raspolaganja njegovom imovinom u Rumuniji biti obustavljen jer je grupacija ispunila cilj smanjenja duga na kraju 2014. godine.

Pre toga, u julu 2014. godine, italijanska kompanija je objavila svoj plan za prodaju pet rumunskih kompanija za distribuciju energije i servisnu kompaniju, kao deo šireg programa prodaje imovine od 4 milijarde evra, u cilju smanjenja dugova Grupacije.

U Rumuniji, Enel kontroliše 78% kompanija E-Distribution Muntenia i Enel Energie Muntenia, 51% kompanija E-Distribution Banat, E-Distribution Dobrogea i Enel Energie, i 100% Enel Rumunija.

Kumulativno, ove kompanije upravljaju mrežom od 128.000 kilometara, koja distribuira 15 TVh godišnje (što predstavlja 34% domaćeg tržišta) i prodaje 10 TVh godišnje za tri miliona korisnika.

Enel je pod kontrolom italijanske države, drži većinski udeo u španskoj kompaniji Endesa i investira u obnovljivu energiju i mreže, u pokušaju da nadoknadi zabeležene gubitke.

Konačno, kompanija sa sedištem u Rimu je multinacionalna energetska grupa sa prisustvom u 34 zemlje i na pet kontinenata.

Međutim, prema informacijama, češki ČEZ takođe ispituje mogućnost

napuštanja i Rumunije i Bugarske./ibna