Rumunija: ING Banka očekuje pad ekonomije za 6,6 % u ovoj godini

Rumunija: ING Banka očekuje pad ekonomije za 6,6 % u ovoj godini

ING banka Rumunija značajno je revidirala svoju prognozu za rumunski BDP u ovoj godini sa -0,9% na -6,6%, manje od dve nedelje nakon prethodnih projekcija.

Rumunska ekonomija verovatno neće nadmašiti profit Francuske ili Nemačke (očekuje se smanjenje od 4% u najboljem slučaju), kažu analitičari bankarskog sektora.

Ekonomisti ING banke – pred širokog konsenzusa – očekuju da će se ekonomija oporaviti do kraja godine. Ekonomska aktivnost, koja je u martu naglo opala zbog pandemije koronavirusa i verovatno će ostati niska i u aprilu, nastaviće tako do kraja maja, a pokretač za rast biće moguć krajem juna.

Što se tiče državnog deficita, revidirani scenario uključuje jaz između 7% i 9% BDP-a, značajno je veći od 5% BDP-a uključenog u prethodni scenario.

Rumunska Vlada je prošlog decembra usvojila budžet koji ima za cilj da dostigne deficit od 3,6% BDP-a, na osnovu scenarija rasta BDP-a od 4,1%.

Što se tiče monetarne politike, ING banka očekuje da se Nacionalna banka Rumunije (BNR) fokusira na kurs, mada bankarski analitičari ne isključuju dalje snižavanje stopa refinansiranja – za 0,5 do 1,5% „u meri u kojoj to pritisci na deviznom kursu budu omogućili“. / ibna