Rumunija: Kako se približavaju izbori 6. decembra PNL pada a PSD raste popularnost

Rumunija: Kako se približavaju izbori 6. decembra PNL pada a PSD raste popularnost

Počelo je konačno odbrojavanje za nedeljne izbore u Rumuniji (6. decembra). Prema Stalnom izbornom telu, 31. oktobra registrovano je 18.981.242 birača sa pravom glasa, 2.012 manje nego krajem septembra.

U inostranstvu se 39.238 Rumuna prijavilo za ostvarivanje prava glasa putem pošte, dok se 3.939 registrovalo za glasanje na biračkim mestima u inostranstvu.

Rumunija ima 329 poslanika i 136 senatora. Na osnovu podataka, jedno poslaničko mesto odgovara 73.000 građana, dok jedan senator 168.000 građana. Prosek je jedan poslanik u parlamentu na 40.000 Rumuna.

Izborna kampanja započela je 6. novembra i završiće se 5. decembra u 7.00. Proces se, zbog pandemije, odvija uz poštovanje zdravstvenih mera.

Broj kandidata povećan je u odnosu na 2016. godinu: ove godine ima 7.136 kandidata u poređenju sa 6.476 u 2016. Od 7.136 kandidata, 4.659 se kandiduje za mesto u Parlamentu i 2.477 u Senatu.

PMP-641 ima najviše kandidata, slede PNL sa 640, Pro Romania sa 639 i PSD sa 631. USR-PLUS savez ima 616 kandidata. Alijansa za uniju Rumuna (AUR) ima 621 kandidata.

Može se glasati u drugom gradu van mesta prebivališta, pod određenim uslovima.

U anketi koju je u ime radio stanice Europa FM sproveo institut IMAS, PNL je u novembru zabeležio značajan pad od četiri procentna poena. Stranka uzima 28,5% glasova, sa 32,6% u oktobru i 34,7% u septembru.

Prema anketi IMAS-a u novembru, procenat svake stranke formulisan je na sledeći način:

PNL – 28,5% (pad sa 32,6%)

PSD – 23,6% (rast sa 21,7%)

USR Plus – 18% (pad sa 20,4%)

Pro Romania – 9,5% (povećanje sa 8,9%)

UDMR – 4,7% (pad sa 5,1%)

PMP – 4,6% (pad sa 4,8%) / ibna