Rumunija: Odluka Evropskog suda pravde krči put izgradnji nuklearne elektrane

Rumunija: Odluka Evropskog suda pravde krči put izgradnji nuklearne elektrane

Evropski sud pravde doneo je juče (23. septembra) pozitivnu presudu po pitanju da li su mehanizmi finansiranja izgradnje nove nuklearne elektrane na Hinkley Point C u Velikoj Britaniji u skladu sa evropskim zakonom i sporazumom EURATOM. Prethodila mu je žalba Austrije protiv sprovođenja plana.

Ova odluka znači da za izgradnju novih nuklearnih elektrana država može da doprinese mehanizmima podrške. Odluka takođe može imati implikacije na Rumuniju, posebno u pogledu izgradnje reaktora 3 i 4 u nuklearnoj elektrani Cernavoda.

Rumunski atomski forum (ROMATOM) pozdravio je odluku smatrajući je porukom podrške razvoju novih nuklearnih elektrana.

Britanska vlada je 2014. odobrila mehanizme finansiranja novih nuklearnih projekata u zemlji, uključujući neku vrstu subvencija dok su cene niske, kao i vladine garancije. Austrija se žalila na projekat i njegove mehanizme finansiranja, ali je žalbu odbio Evropski sud pravde (ESP), u početku 2018. i ponovo 2020. godine.

Prema ROMATOM-u, odluka ED potvrđuje kompatibilnost sa pravilima unutrašnjeg tržišta, prema br. 107 st. 3c UFEU, konačno pravo svake države članice da, u nedostatku posebnih pravila u Euratom paktu, Pravila državne pomoći TFEU primeni na sektor nuklearne energije. Propisi o finansiranju nuklearnih elektrana predviđeni UFEU takođe uzimaju u obzir uticaj na životnu sredinu.

Predsednik ROMATOM-a Lucian Rusu rekao je, između ostalog, da se s obzirom na ciljeve postavljene u novom evropskom zelenom dogovoru, mnoge države članice suočavaju sa velikim izazovima u obezbeđivanju buduće energetske mreže sa niskim emisijama ugljenika i kao takva nuklearna energija može biti važna komponenta danas i u budućnosti.

U Rumuniji nuklearna energija čini 18% domaće proizvodnje i 33% ukupne čiste energije, a zapošljava 11.000 ljudi u proizvodnji, istraživanju, inženjerstvu, proizvodnji opreme, inovacijama i obrazovanju, a procenjuje se da će ovaj broj dostići 19.000 ako budu pokrenuti novi nuklearni projekti.

Počasni predsednik ROMATOM-a Teodor Chirica naglasio je da je za Rumuniju razvoj novih nuklearnih kapaciteta uključen u sve scenarije energetske strategije zemlje do 2030. godine, sa izgledima za 2050. godinu, kao i u Integrisani nacionalni plan za energiju i klimu Sektor za promene (PNIESC) 2021-2030. Zbog toga, rekao je, „cenimo važnost nuklearnog izbora za našu zemlju, u skladu sa položajem pro-nuklearnih evropskih država“.

Rumunija trenutno traži partnere za izgradnju reaktora 3 i 4 u Cernavodi. Akcionari Nuclearelectrica odbili su predlog kineske General Nuclear Pover Corporation (nakon pet godina pregovora) i doneli – na zahtev vlade – odluku o obustavi pregovora sa kineskom stranom na Generalnoj skupštini 12. juna 2020. godine.

Premijer Ludovik Orban, a potom ministar ekonomije, energetike i poslovanja Virgil Popescu rekao je u januaru, pozivajući na prekid izgleda za saradnju sa Kinezima, da „izgleda normalno da se takva strateška ulaganja vrše sa partnerima iz NATO-a.

Kina General Nuclear Power Corporation je 2016. godine američka vlada optužila za nuklearnu špijunažu. / Ibna