Rumunija: Orban predstavio mere za oporavak privrede

Rumunija: Orban predstavio mere za oporavak privrede

Na konferenciji za štampu u ponedeljak posle podne, rumunski premijer Ludovik Orban predstavio je izveštaj o napretku u prvih šest meseci od kada je preuzeo funkciju, kao i o merama preduzetim za borbu protiv COVID-19.

Procenjujući trenutnu ekonomsku situaciju boljom od očekivane, Orban je predstavio mere predviđene za ekonomski oporavak. Među njima su osnivanje investicionog fonda, kao i krediti EBRD-a i EIB-a. Što se tiče investicionog fonda, rumunski premijer je rekao da je inspirisan poljskim modelom, koji je funkcionisao vrlo dobro i zasnovan je na početnom kapitalu države koja je tada kotirana na berzi, omogućavajući privatnom sektoru da stekne akcije. Podseća se da je u martu 2019. godine Ludovik Orban bio visoko kritičan prema inicijativi PSD-a i ALDE-a za stvaranjem državnog investicionog fonda, opisujući to kao “veliku prevaru”.

Rumunski premijer je takođe najavio da će prioritetna područja za investiranje biti transport, energetska i zdravstvena infrastruktura. Dodao je da je Rumunija spremna, pod dobrim uslovima, dočekati kompanije koje su želele da presele proizvodnju. Takođe je rekao da će program državne pomoći za velike potrošače električne energije, koji je Evropska komisija već odobrila, uskoro početi sa radom. Pored toga, razvijen je program državne pomoći za ulaganja u greenfield tip, po modelu koji je usvojen u pet evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Italiju i Poljsku.

Ludovik Orban je izjavio da će, prema modelu IMM Invest, biti donesen regulatorni akt koji će omogućiti uspostavljanje sličnog mehanizma za velike kompanije. „Imamo puno velikih kompanija koje su zadržale svoj posao, druge koje su ga privremeno obustavile, ali su ga i nastavile, poput Dacia, Forda i Pirellija. Pored programa MSP Invest, uvodi se sistem državne pomoći koji je odobrila Evropska komisija kako bi se smanjila cena električne energije za velike industrijske potrošače, smanjile cene sertifikata za 20% i niži porez na koprodukciju. / ibna