Rumunija: Poslovna zajednica na mukama

Rumunija: Poslovna zajednica na mukama

Poslovna zajednica je duboko zabrinuta zbog povećanja javne potrošnje na penzije, kao i zbog drugih kategorija troškova bez sigurnog izvora finansiranja, navodi CDR, najveća konfederacija sindikata u Rumuniji.

U tom kontekstu, „Rumunski razvojni savez zahteva odgovornost vlade i parlamenta za upravljanje izazovima koje su postavile zdravstvena i ekonomska kriza u zemlji“ i pokazuje da „ekonomska konsolidacija Rumunije zavisi od razboritosti i efikasnosti u javnoj potrošnji i fiskalnoj politici koja pogoduje investiranju“.

Evropska pomoć

Evropska komisija je predložila Savetu Evropske unije da obezbedi ukupno 81,4 milijarde evra zajma s niskim kamatama za nekoliko država članica EU kako bi se pomoglo u borbi protiv posledica pandemije na tržište rada.

Rumunija će dobiti četiri milijarde evra kroz SURE mehanizam. Samo Španija, Italija, Belgija i Poljska će imati veće kredite od Rumunije. Ovi krediti će pomoći državama članicama u pokrivanju troškova direktno povezanih sa finansiranjem nacionalnih šema tehničke nezaposlenosti i drugih sličnih mera, posebno za samozaposlene. / ibna