Rumunija: PSD traži da 4. juni bude proglašen Nacionalnim danom Trianonskog sporazuma

Rumunija: PSD traži da 4. juni bude proglašen Nacionalnim danom Trianonskog sporazuma

Nekoliko analitičara veruje da bi se napori Socijaldemokratske partije Rumunije da 4. juni bude proglašen Danom Trijanskog ugovora, međunarodnog ugovora koji je ujedinio Transilvaniju s Rumunijom, mogli pokazati kao mogući razlog za nove tenzije u bilateralnim odnosima između Rumunije i Mađarske.

Zakonska inicijativa PSD-a, koja zahteva da se 4. juna slavi ovaj Sporazum, zasniva se na zakonu iz 1920. godine kojim je međunarodna zajednica priznala ujedinjenje Transilvanije s Rumunijom (1918.) i biće podložan raspravi i glasanju u Predstavničkom domu.

Predlog zakona, koji su pokrenuli senatori PSD-a Titus Corlatean i Serban Nicolae, prešutno je odobrio Senat u oktobru prošle godine i stavljan je na dnevni red Predstavničkog doma, koji je zakonodavno telo; predlog je takođe i predmet rasprave oko zakona o autonomiji Szeklerlanda i izvukao je oštre izjave predsednika Klausa Iohannisa, koji je optužio PSD da pregovara o prodaji Transilvanije Mađarima.

Trijanski ugovor potpisan je 4. juna 1920. između pobedničkih savezničkih sila iz Prvog svetskog rata i Mađarske, kao države naslednice Austro-Ugarske imperije, koja je poražena tokom Prvog svetskog rata. Sporazum je potpisan u Palati Veliki Trianon u Versaju od strane 16 savezničkih država (uključujući Rumuniju) s jedne, i Mađarske s druge strane. Sporazum, potpisan 26. juna 1921., imao je za cilj da definiše granice nove mađarske države sa svojim susedima: Austrijom, Kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca (kasnije Jugoslavije), Rumunije i Čehoslovačke. Trijanski ugovor bio je deo niza ugovora sklopljenih na kraju Prvog svetskog rata, uključujući mirovne ugovore koje su savezničke sile sklopile s Nemačkom (u Versailu, 28. juna 1919.), Austrijom (u Saint Germain en Laie 10. 10. Septembra 1919), Bugarskom (u Neuilli, 27. novembra 1919) i Turskom.

Prošle godine, Parlament u Budimpešti odobrio je odluku da se ove godine proslavi 100. godišnjica potpisivanja sporazuma kojim je, prema rečima Mađara, „istorijski region Mađarske odvojen, a trećina mađarske nacije je ostala pod stranom vlašću“. / ibna