Samoopredelenje i LDK razmatraju formiranje Nacionalnog istražnog biroa

Samoopredelenje i LDK razmatraju formiranje Nacionalnog istražnog biroa

Radne grupe pokreta Samoopredelenje i Demokratske lige Kosova (DSK) održale su u četvrtak četvrti sastanak u sklopu pregovora o formiranju nove koalicione vlade nakon vanrednih izbora 6. oktobra u zemlji.

Nakon sastanka čiji je domaćin bilo Samooredelenje, član LDK Arben Gashi, obraćajući se medijima, rekao je da se razgovaralio o pitanjima koja se odnose na vladavinu zakona. „Razgovarali smo o vladavini zakona, vezano za sudove i tužilaštva, takođe smo se pozabavili procesom provere, dekriminalizacijom i izgledima za formiranje posebne službe koja bi se najverovatnije mogla nazvati Nacionalni istražni biro, ali to još nismo odlučili,” rekao je Gashi. Prema Gašiju, na predlog Samoopredeljenja, takođe je razgovarano o pitanjima koja imaju veze sa ratnim zločinima, radom instituta za ratne zločine, dodajući da su o svim pitanjima LDK i Samooredelenje postigli sporazum. Gaši je rekao da će se sledeći sastanak, na kome će se raspravljati o kulturi, održati u ponedeljak, 4. novembra.

Takođe je govorio i o pitanju Specijalnih komora Kosova i Specijalističkog tužilaštva koje je osnovao kosovski Parlament radi istrage i suđenja navodnih ratnih zločina Oslobodilačke vojske Kosova. Gaši je rekao da Specijalna veća funkcionišu u skladu sa kosovskim zakonima, ali sa međunarodnim sudijama i tužiocima. “Ovo je bila odluka kosovskih institucija i mislimo da bi ove Komore trebale postojati i obavljati svoje dužnosti”, izjavio je Gashi./ibna