Saradnja obezbeđuje bolje uslove za mlade

Saradnja obezbeđuje bolje uslove za mlade

Ministarstvo sporta i mladih, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovalo je Konferenciju posvećenu jačanju jadransko-jonske saradnje u oblasti omladinske politike.

Konferencija je okupila 50 predstavnika država Jadransko-jonske inicijative, međunarodnih i regionalnih organizacija, domaćih institucija i nevladinih organizacija.

Ministar sporta i omladine, Nikola Janović, je ocenio da je crnogorsko predsedavanje Inicijativom, koja promoviše ekonomski i društveni rast u regionu, kao i evropsku integraciju Zapadnog Balkana, za Crnu Goru od posebne važnosti.

“Kroz ostvarivanje bliske saradnje sa državama regiona kao i državama članicama Evropske unije, Crna Gora aktivno učestvuje u definisanju prioriteta koji su od značaja za celi jadransko-jonski region. U svim oblastima od zajedničkog interesa na regionalnom nivou, treba istrajno i posvećeno raditi na unapređenju uslova i stvaranju prilika za mlade ljude”- kazao je Janović.

NJ.E ambasadorka Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Maryse Daviet istakla je da OEBS prepoznaje značaj rada sa mladima i vrlo važnu ulogu koju oni imaju u izgradnji mirnog i bezbednog okruženja.

Na Konferenciji su se po prvi put okupili predstavnici nadležni za oblast omladinske politike iz zemalja članica Jadransko-jonske inicijative, sa ciljem intenziviranja saradnje u spomenutoj oblasti.

„Crnogorsko predsedavanje Jadransko-jonskom inicijativom bilo je veoma uspešno i ovim putem želim da Vam čestitam na naporima koje ulažete u razvijanju partnerstava sa svim državama regiona“- kazao je NJ.E ambasador Fabio Pigliapoco.

Kako je saopšteno iz Vlade, Janović je zaključio da je upravo ovaj događaj bio prilika za razmatranje ključnih izazova i ostvarenih rezultata, kao i za razmenu iskustava između država regiona u vezi sa unapređenjem položaja mladih.