Sastali se Fannon i Famellos

Sastali se Fannon i Famellos

Šef grčke parlamentarne grupe za energetiku i životnu sredinu Sokrat Famellos i američki državni podsekretar Francissa R. Fannona, sastali su se u utorak, u okviru Fannonove posete Grčkoj.

Državni podsekretar SAD-a je, kako se izveštava, naglasio važnost inicijativa koje je Grčka preduzela poslednjih godina, poboljšavajući tako energetsku bezbednost zemlje, istaknuvši je kao stub stabilnosti u regionu jugoistočne Evrope i istočnog Sredozemlja.

U tom kontekstu, naglašen je značaj i Grčko-američkog strateškog dijaloga, pokrenutog u Vašingtonu u decembru 2018. godine, i predloga 3 + 1, zajedno s ostalim grčkim diplomatskim inicijativama.

Francis R. Fannon zahvalio je Sokratu Famelosu za akcije Grčke u svetlu novih mogućnosti za regionalnu saradnju u Istočnom Mediteranu, Severnoj Makedoniji i drugim balkanskim zemljama.

Sokrates Famellos je, sa svoje strane, naglasio da saradnja u energetici može doprineti regionalnoj stabilnosti, koja je zasnovana na međunarodnom pravu. U tom kontekstu, on je naglasio podršku pravu Kipra da koristi svoje ugljovodonike, istovremeno ističući da poruka SAD-a i ostatka međunarodne zajednice protiv turskih ilegalnih aktivnosti unutar ekskluzivnih ekonomskoh zona Kipra i Grčke treba da ostane jasna i čvrsta.

Bivši ministar SIRIZA takođe je podvukao važnost primene Pariškog sporazuma o klimatskim promenama, kao i važnost rada sa SAD na tehnološkom razvoju obnovljivih izvora energije./ibna