Savet EU zahteva od Kosova da ukine tarife i da se bori protiv korupcije

Savet EU zahteva od Kosova da ukine tarife i da se bori protiv korupcije

Savet ministara EU pozvao je Kosovo da ukine tarife na uvoz robe iz Srbije, nastavi razgovore sa Srbijom i da se bori protiv korupcije.

Ovo je do zaključaka Saveta Evropske unije, koji je u utorak u Luksemburgu razgovarao o pitanju proširenja bloka.

Potpuni izveštaj:

Savet ponavlja važnost nastavka implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) sa Kosovom. Ovaj sporazum koji ima samo EU, a koji ne dovodi u pitanje stavove država članica o statusu, obezbeđuje ugovorni okvir između EU i Kosova. On nudi Kosovu mogućnost za održiv napredak i približavanje Uniji, u skladu sa evropskom perspektivom regiona, i stvara mogućnosti za trgovinu i investicije. Savet priznaje napredak postignut u sprovođenju Agende evropskih reformi i poziva na brzu implementaciju preostalih mera. Poziva sve političke aktere da hitno vrate fokus na reforme i unaprede evropsku agendu Kosova u korist naroda.

Savet duboko žali zbog odluke vlade da uvede jednostrano povećanje tarifa do 100% na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine u novembru 2018. godine, čime se krše obaveze Srednjoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) i duh SSP-a, kao nametanje necarinskih barijera. Savet ponavlja da ove odluke podrivaju regionalnu saradnju, uključujući i regionalnu ekonomsku zonu, i moraju biti odmah ukinute.

Savet pozdravlja usvajanje važnih zakona u oblasti vladavine prava i reforme javne uprave i poziva Kosovo da efikasno sprovede ovaj zakon.

Korupciju i organizovani kriminal treba odlučno rešiti. Savet je i dalje zabrinut zbog političkog uplitanja i zapošljavanja bez zasluga te žali zbog imenovanja osoba osuđenih za ratne zločine na službene pozicije što je suprotno evropskim vrednostima.

Savet ponavlja da je važno adresirati dugogodišnje slabosti izbornog procesa na Kosovu, vođene preporukama EU posmatračkih misija na prethodnim izborima.

Vanredni izbori za gradonačelnike 19. maja 2019. godine pokazali su da i dalje postoje nedostaci, uključujući predizborne aktivnosti koje su ograničile mogućnost potpunog demokratskog učešća na izborima.

Savet sa zabrinutošću primećuje da je situacija na severu Kosova i dalje poseban izazov u ​​oblastima organizovanog kriminala, korupcije i slobode izražavanja.

Efikasno promovisanje i zaštita ljudskih prava širom Kosova mora biti ojačana, uključujući punu zaštitu kulturnog i verskog nasleđa. Uključivanje i zaštita pripadnika manjina i Roma, uključujući dodatne napore za implementaciju postojećeg pravnog okvira i osiguranje bezbednog okruženja i očuvanje njihovih imovinskih prava treba biti rešeno, kao i jačanje socijalne kohezije. Savet primećuje dalji napredak u borbi protiv radikalizacije, ekstremizma i terorizma. Potrebni su dodatni napori u rešavanju pitanja finansiranja terorizma, kao i rehabilitacije i reintegracije. U tom kontekstu, Savet posebno naglašava potrebu za delotvornom i intenzivnom regionalnom i međunarodnom saradnjom, uključujući Europol i Eurojust, uz puno poštovanje njihovih propisa i bez prejudiciranja stavova država članica o statusu.

U skladu sa Zajedničkim zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga, Savet poziva Kosovo da poduzme potrebne mere za primenu fiskalnih pravila, da poveća napore u borbi protiv neformalne ekonomije, da se aktivno bavi visokom nezaposlenošću, posebno mladima i nezaposlenosti žena, da više ulažu u obrazovanje, kao i da iskoriste potencijale za obnovljivu energiju i uštedu energije.

Savet poziva na kontinuiranu posvećenost Kosova Specijalizovanom veću, u punom poštovanju svojih međunarodnih obaveza i sopstvenog pravnog poretka, i kao način da se pokažu istinski napori da se garantuje vladavina prava, osnovne slobode, pravda i pomirenje. Postojeći pravni okvir omogućava pravilnu istragu i krivično gonjenje svih navodnih ratnih zločina.

Savet poziva Kosovo da nastavi da blisko i efikasno sarađuje sa EULEKS-om. Konkretno, Savet očekuje da se krivični / građanski predmeti koje je EULEKS predao nadležnim pravosudnim organima na Kosovu ispravno prate.

U vezi dijaloga sa Beogradom, Priština treba da uloži dalje značajne napore i doprinese uspostavljanju povoljnog okruženja, kao i da se uzdrži od svakog čina koji se može smatrati provokacijom. Savet naglašava da trenutni status quo nije održiv. Bitno je da se dijalog ponovo pokrene što je pre moguće. Sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum treba da obuhvati sva otvorena pitanja u skladu sa međunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU te da doprinese regionalnoj stabilnosti. Zaključak bez daljeg odlaganja takvog sporazuma, pod vođstvom Visokog predstavnika, je ključan da Kosovo i Srbija mogu napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja da se svi dosadašnji sporazumi zaključeni u okviru dijaloga koji je omogućila EU trebaju sprovesti. Savet pozdravlja, u tom smislu, dalju konsolidaciju sporazuma o pravosuđu i punu provedbu sporazuma o telekomunikacijama.

Savet, međutim, izražava žaljenje što nije postignut nikakav napredak u dugogodišnjoj posvećenosti sprovođenju prethodnih sporazuma o dijalogu, uključujući pripremu nacrta Statuta Asocijacije / Zajednice opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu, punu implementaciju Sporazuma o IBM-u, kao i odlučno sprovođenje Energetskog sporazuma. Savet takođe izražava žaljenje što most u Mitrovici još uvek nije otvoren za sav saobraćaj, uprkos završetku radova na renoviranju.

Savet podseća da je napredak u normalizaciji odnosa sa Srbijom suštinski princip SSP-a i podupire razvoj odnosa i saradnje između EU i Kosova.

Savet prepoznaje važnost liberalizacije viznog režima za građane Kosova. Komisija je u maju 2016. godine podnela formalni predlog za uvođenje Kosova na šengensku bezviznu listu i predstavila izveštaj u julu 2018. godine o ispunjavanju preostalih standarda. U martu 2019. godine Evropski parlament je podržao predlog Komisije u prvom čitanju. Odluka o predlogu trenutno se razmatra u Savetu.