Savet političkih lidera raspravljaće o predlogu Mustafe Akincija za zajedničko upravljanje prirodnim gasom

Savet političkih lidera raspravljaće o predlogu Mustafe Akincija za zajedničko upravljanje prirodnim gasom

Nadamo se da će se na to gledati pozitivno, kažu kiparski Turci

Očekuje se da će inicijativa biti odbijena

Bi Michalis Michael

Savet političkih lidera sastaje se danas u Limasolu, aočekuje se da će predsednik Republike Kipar Nicos Anastasiades obavestiti političke lidere o dešavanjima o kiparskom pitanju u svetlu predloga lidera kiparskih Turaka Mustafe Akincija za zajedničko upravljanje prirodnim resursima, kao i ilegalne aktivnosti Turske u EZZ Kipra. Do sada, Nikozija nije zvanično komentarisala Akincijev predlog, a očekuje se da će formalni stav biti donesen posle današnje sednice u Limasolu.

Izvori kažu da je veoma važno za političke lidere da budu informisani o svim neophodnim aspektima i da će nakon sastanka biti zauzet stav o predlogu. Predlog je predsedniku Anastasiadesu prošle nedelje predao šef Kancelarije specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a na Kipru Sergiy Illarionov, kako je saopšteno iz Predsedništva Republike, i predviđa:

– Rešavanje pitanja ugljovodonika neće uticati na postojeće političke i pravne pozicije kiparskih Turaka i kiparskih Grka u pogledu opšteg rešavanja kiparskog problema.

– Dve strane treba da izbegavaju izdavanje dozvola za istraživanje u “spornim” oblastima.

– Dve zajednice treba da budu podjednako zastupljene u odboru pod okriljem UN-a i sa EU kao posmatračem.

– Odbor će se sastojati od dva predstavnika iz svake zajednice i donositi zajedničke odluke. Dva nezavisna eksperta mogu učestvovati na sastancima kao posmatrači. Kompanije koje će biti aktivne u EEZ će biti dogovorene od strane obe zajednice.

– Na prvom sastanku Komisija će se dogovoriti o stopama raspodele prihoda od aktivnosti kompanija (izvan “spornih” regiona).

– Buduće aktivnosti istraživanja i eksploatacije, te transfer resursa na druga tržišta biće zajednički dogovoreni.

– Značajan deo prihoda (za Fond ugljikovodika) treba izdvojiti za rešavanje imovinskih pitanja i finansiranje razvojnih projekata koji će pomoći da se izjednači nivo razvoja obe strane.

Međutim, prema dosadašnjim informacijama, predlog neće biti prihvaćen od strane političkih lidera, a u najboljem slučaju će postojati protivpredlog. Nadamo se da će razmatrati predlog sa potrebnom osetljivošću, kaže Burcu Očekivanje da će lideri kiparskih Grka novi predlog lidera kiparskih Turaka predsedniku Anastasiadesu na temu ugljikovodika ocenjivati uz neophodnu osetljivost, izrazio je portparol Barıs Burcu u pisanoj izjavi.

Prema informacijama iz okupiranih područja, Burcu navodi da kao “predsedništvo želimo da se predlog podnese na konstruktivan i pošten način kako bi se na na isti način i razmatrao”.

Ovaj predlog, dodao je on, sadrži formiranje zajedničke komisije, ideju koju je lider kiparskih Turaka odavno postavio kao izlazni plan. “Predlog za zajedničku komisiju koji je podnesen od 2011. godine pripremljen je na sveobuhvatan način sa više detalja, uzimajući u obzir razvoj događajaod tada do danas”. U pripremi ovog predloga, istakao je on, konsultovana je “vlada” “TRNC” (Turske Republike Severni Kipar, prim.prev.), kako što sebe naziva pseudo-država, ili sa Turskom.

Barıs Burcu je ponovio Akincijev stav da bi se region istočnog Mediterana trebalo transformisati iz polja napetosti i kontroverzi u oblast saradnje i napravio je ovaj predlog s ciljem postizanja približavanja, uzimajući u obzir i eskalirajući razvoj i uslove u kojima se nalazimo, i – prema njegovom portparolu – Akinci želi da “raspravlja o tome na sastanku koji se uskoro održati” ./ ibna