Savet za opšte poslove EU raspravljao o važnim pitanjima

Savet za opšte poslove EU raspravljao o važnim pitanjima

Slovenački državni sekretar Gašper Dovžan prisustvovao je prvoj redovnoj sednici Saveta za opšte poslove Evropske unije (GAC) kao predsedavajući, saopštila je slovenačka vlada.

On je predstavio prioritete za rad Saveta EU za period do kraja 2021. Slovensko predsedavanje posvećeno je poboljšanju pripremljenosti Unije za buduće krize, izgradnji otpornosti na pandemije i jačanju sajber bezbednosti i strateške autonomije. Slovenija je posebnu pažnju posvetila nastavku proširenja EU na Zapadni Balkan. “Težimo tome da samit EU-Zapadni Balkan, koji će biti održan u Sloveniji 6. oktobra, pošalje hitnu poruku za konkretnu akciju koja će poboljšati evropsku perspektivu za naše partnere sa Zapadnog Balkana”, naglasio je državni sekretar Dovžan.

Ministri i državni sekretari za evropske poslove razmenili su mišljenja o planiranim merama za sprečavanje širenja COVID-19. Složili su se da je digitalni sertifikat EU olakšao brojnim građanima EU putovanje unutar Unije tokom leta, a iznad svega doprineo bezbednosti. Državni sekretar Dovžan je podvukao da je od ključne važnosti da države članice nastave pružati transparentan i koordinisan odgovor na pandemiju i povećavaju stopu pokrivenosti stanovništva vakcinacijom kako bi nastavile normalan život. Slovenija je posvećena osiguravanju pristupačne i efikasne vakcinacije u svim zemljama EU, preduzimanju proporcionalnih mera u vezi sa ograničenjima putovanja i pružanju pomoći trećim zemljama u obezbeđivanju zaliha vakcina.

U ime Predsedništva, državni sekretar Dovžan upoznao je prisutne sa razvojem događaja u vezi sa Konferencijom o budućnosti Evrope. Prošlog vikenda u Strazburu je održan otvoreni Forum građana na kojem je 200 građana iz cele Evrope razgovaralo o prvom skupu tema, uključujući jaču ekonomiju, socijalnu pravdu, radna mesta i obrazovanje, mlade ljude, kulturu, sport i digitalnu transformaciju. Ministri i državni sekretari razmenili su mišljenja o višejezičnoj digitalnoj platformi i pripremama za oktobarsku plenarnu sednicu. Građanski forumi konferencije jedinstveni su oblik konsultacija koji evropskim građanima pružaju priliku da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti u Uniji.

Ministri i državni sekretari za evropske poslove razmenili su mišljenja o oktobarskom sastanku Evropskog saveta. Pitanje primene Protokola o Irskoj i Severnoj Irskoj bilo je u središtu rasprave o odnosima između Unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Predsedništvo je pozvalo na fleksibilna rešenja u okviru postojećeg protokola, naglašavajući potrebu država članica da očuvaju jedinstvo i integritet unutrašnjeg tržišta EU uz održavanje dobrih životnih uslova u Severnoj Irskoj.

Evropska komisija je informisala članove Saveta o trenutnom stanju zakonodavnog planiranja u EU. Komisija je takođe upoznala članove Saveta sa izveštajem o strateškom predviđanju i stanju odnosa između Unije i Švajcarske.