Savezi hrvatskih sindikata: Vlada treba ratifikovati Konvenciju C190 Međunarodne organizacije rada

Savezi hrvatskih sindikata: Vlada treba ratifikovati Konvenciju C190 Međunarodne organizacije rada

Tri sindikalne federacije u Hrvatskoj pozvale su Vladu da ratifikuje C190 – Konvenciju o nasilju i uznemiravanju Međunarodne organizacije rada kako bi poboljšala zaštitu žena radnica od uznemiravanja i seksualnog nasilja.

Povodom Međunarodnog dana žena, šefica ženskog odelenja Saveza nezavisnih sindikata Hrvatske (SSSH) Emina Ibrahimi rekla je novinarima u ponedeljak na Markovom trgu da je svakodnevnim kontaktom sa ženama u sindikatima saznala za brojne slučajeva uznemiravanja, zlostavljanja i diskriminacije žena na radnom mestu.

„To potvrđuje činjenica da je u čak 66,7% slučajeva diskriminacija žena zasnovana na rodu. Odgovornost Vlade je da učini sve da zaštiti radnice od uznemiravanja i nasilja. Konvencija 190 služi za sprečavanje različitih oblika diskriminacije na radnom mestu“, rekla je Ibrahimi.

Ivana Šepak-Robić iz Saveza hrvatskih sindikata rekla je da sindikalni savezi apeluju na vladu u poslednjih godinu i po dana da pokrene postupke za ratifikaciju konvencije.

„Ova konvencija protiv uznemiravanja i nasilja na radnom mestu odnosi se na sve radnike, sve sektore i sve poslove, kao i na volontere i osobe koje traže posao. Zbog toga je važno da se konvencija ratifikuje što je pre moguće“, rekla je ona.

Izjavila je da je vlada pronašla alibi za svoje nečinjenje rekavši da čeka odluku Saveta EU.

S druge strane, Italija je već ratifikovala konvenciju bez Saveta EU, a Finska i Španija su izrazile nameru da je ratifikuju, dodala je ona.

Marina Ivandić iz Ženskog odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata upozorila je na porast nasilja u porodici i na radnom mestu u proteklih godinu dana od izbijanja pandemije koronavirusa.

„Rad od kuće takođe je doprineo da se nasilje ne samo da nije smanjilo, već je stvorilo zamućenje između nasilja u porodici i nasilja na radnom mestu“, rekla je Ivandić.

Važno je otvoriti radna mesta koja pružaju podršku osobama koje trpe nasilje, a ne osuđivati ih, a sindikalisti se zalažu za usvajanje mera i protokola u svrhu prevencije, praćenja i sankcionisanja nasilja.