Scenariji za moguće smanjenje grčkog primarnog cilja za budžetski višak

Scenariji za moguće smanjenje grčkog primarnog cilja za budžetski višak

Grčka vlada zalaže se za potrebu smanjenja primarnih ciljeva za višak na 2,2% BDP-a za dvogodišnji period 2021-2022, uprkos činjenici da prema pravilima Pakta o stabilnosti nema marže za smanjenje ispod 2,6% BDP-a.

Novi plan za srednjoročni period, koji će Ministarstvo finansija podneti u maju, predviđa tri različita scenarija; jedan osnovni i dva alternativna, za ciljeve primarnih budžetskih viškova i dodatne poreske olakšice za period 2021-2024.

Ono što je najvažnije, novi srednjoročni program će uključivati grčku analizu održivosti duga (DSA), koju će u narednim danima dovršiti Agencija za upravljanje javnim dugom. Izveštaj o održivosti biće sastavni deo trećeg scenarija, dok će ga istovremeno grčka strana koristiti za dokumentovanje potrebe za smanjenjem nominalnog cilja na 2,2% BDP-a do 2021-2022.

Naravno, ovo je scenario kojem vlada pridaje najveću težinu, kako bi pobedila u borbi za smanjenje fiskalnih ciljeva, navodeći jeftino grčko kreditiranje, nagli pad prinosa grčkih obveznica i potencijalna nova poboljšanja kreditnih rejtinga za zemlju, i, naravno, perspektivu za razvoj, jer je EU revidirala projekcije rasta na 2,4% za 2020. godinu.

Srednjoročni scenario Generalne kancelarije za računovodstvo uzeće u obzir pravila Pakta o stabilnosti koja proizilaze iz procedura Evropskog semestra. Ovi ciljevi se revidiraju svake tri godine i oni predviđaju da Grčka treba da stvori primarne suficite od najmanje 2,6% BDP-a u periodu 2021-2022. To ne ostavlja prostora za pad ispod 2,6% BDP-a.

Prvi scenario je ključan za zadržavanje cilja primarnog viška na 3,5% BDP-a na Opštem Vladinom Nivou do 2022. godine i neće uključivati smanjenja planirana za ovogodišnji Posebni solidarni doprinos i porez ENFIA, niti vladine planove za dodatne poreske olakšice u roku od četiri godine.

Međutim, završetak konsultacija sa evropskim partnerima o primarnim ciljevima viška predviđen je za jesen, kada će biti utvrđen preliminarni nacrt budžeta za 2021. godinu, koji bi trebalo da bude predat parlamentu 5. oktobra. / ibna