Severna Makedonija: Evropska komisija poziva da se odobri početak pregovora

Severna Makedonija: Evropska komisija poziva da se odobri početak pregovora

Severna Makedonija je pojačala svoje napore i obezbedila dalje opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima. Osnova na kojoj će Komisija predložiti početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom još uvek je na snazi “, navodi se u izveštaju Evropske komisije.

Poslednja prepreka koja je mogla da bue postavljena pre odluke evropskih lidera na Samitu, prema diplomatskim krugovima, danas je prevaziđena – Evropska komisija će u uskoro objavljenom izveštaju odlučiti da preporuči otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom. „Severna Makedonija je pojačala svoje napore i obezbedila dalje opipljive i održive rezultate u ključnim oblastima utvrđenim u Zaključcima Saveta 2018. godine. Stoga, osnova na kojoj će Komisija predložiti otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i dalje ostaje na snazi“, navodi se u izveštaju Evropske komisije.

Izveštaj, kratak i koncizan, navodi da Komisija prati situaciju u tri ključna područja: prvo, reforma pravosuđa i proaktivan pristup istragama, krivičnom gonjenju i osuđivanju zbog korupcije i organizovanog kriminala; nadalje, reforma bezbednosti i obaveštajnog sektora; treće, reforma javne uprave.

Takođe se primećuje „jačanje tempa u sprovođenju reformi predviđenih planom reforme pravosuđa“, kao i adresiranje „prioriteta za hitnu reformu“. Izveštaj navodi otpuštanje šest sudija kao dobru praksu, uključujući bivšeg predsednika Krivičnog suda u Skoplju, uz skidanje imuniteta sudiji sa Administrativnog suda. Takođe se navodi da je sistem kontrole Akmis pozitivan korak, kao i novi zakon za otklanjanje nedostataka u sudskim sporovima.

Spominje se usvajanje novog Zakona o Tužilaštvu, čija je svrha, prema Evropskoj komisiji, bila da osigura odgovornost za kršenje zakona i potpuno zatvaranje do pravomoćne sudske odluke u slučajevima koje je pokrenulo Javno tužilaštvo. Izveštaj navodi dobru praksu Tužilaštva u procesuiranju organizovanog kriminala u vezi sa nezavisnim istragama optužnice više bivših i sadašnjih visokih zvaničnika.

Izveštaj se takođe bavi krvavim događajima 27. aprila 2017. u Parlamentu i naglašava presude većini optuženih, kao i nove optužbe za organizovanje nasilja, i sprovođenje efikasne istrage.

EK također naglašava ulogu Komisije protiv korupcije, izveštava o 66 otvorenih slučajeva i napominje da se očekuje da će nadležna tela postupiti u skladu s preporukama Komiteta.

Što se tiče bezbednosnih i reformi u obaveštajnoj oblasti, novi zakoni o Operativno tehničkom birou i Nacionalnoj agenciji za bezbednost razlikuju stari i novi sistem nadzora. Takođe, to se odnosi na pojačani nadzorni kapacitet Konvencije.

Reforma javne uprave fokusirana je na aktivnosti na poboljšanju transparentnosti i odgovornosti u administraciji, kao i na napore na digitalizaciji i pojednostavljivanju pristupa osnovnim uslugama građanima.

Koliko znamo, ovaj se izveštaj razlikuje od prethodnih po tome što sadrži više kvantitativne procene i nedostaje znanje u pojedinim poglavljima. Očigledno je da nova Evropska komisija usvaja drugačiju metodu i jezik delovanja u odnosu na prethodne.

Na evropskim liderima je sada da odluče da li će započeti pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom na samitu 26. marta. Francuski predsednik Emmanuel Macron, koji je stavio veto na početak pregovora na samitu u oktobru, nedavno je na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da Pariz čeka izveštaj Evropske komisije koji bi trebalo da vodi francusku odluku. To su potvrdile i izjave francuske ministarke za evropska pitanja Amelie de Montschallen prošle nedelje. / ibna