Severna Makedonija: reforma pravosuđa, ključni uslov za integraciju

Severna Makedonija: reforma pravosuđa, ključni uslov za integraciju

Kako se proces za ratifikaciju protokola o pridruživanju Severne Makedonije NATO-u nastavlja, vlasti u zemlji pokušavaju provesti niz reformi. Evropska unija je pozvala na provođenje pravosudnih reformi, što je preduslov integracije zemlje.

Bivša sudija u Sudu u Strazburu, Mirjana Lazarova-Trajkovska, kaže da se finalizacija reformi u pravosuđu čini predaleko, uprkos nizu usvojenih zakonskih amandmana.

„Još uvek imamo problema s iracionalnim odlukama sudova, imamo pristrasnost u suđenjima i u mnogim slučajevima, tužiteljstvo je favorizirano“, kaže Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Što se tiče reformi u pravosudnom sistemu, ambasador OEBS-a u Skoplju, Džefri Goldštajn, rekao je da sudije moraju primeniti međunarodne standarde.

“Sudije se suočavaju sa ozbiljnim izazovima, ali moraju dokazati da su nezavisne i nepristrasne”, rekao je Goldstein.

U izveštaju Ombudsmana za 2018., javnost je proglasila pravosuđe kritičnom oblašću. Jedan od najvećih problema koji se ističe odnosi se na velika kašnjenja u sudskim postupcima. / ibna /