Severna Makedonija: UNWomen preuzele inicijativu da pomognu ženama i porodicama

Severna Makedonija: UNWomen preuzele inicijativu da pomognu ženama i porodicama

UN Women preduzele su inicijativu kako bi se ovezvedilo da žene i porodice koje je najteže pogodila kriza COVID-19 ne ostanu budu ostavljeni u Severnoj Makedoniji.

Kao odgovor na trenutne potrebe najugroženijih, Organizacija UN Women je organizovala distribuciju hrane i higijenskih potrepština širom zemlje.

Ukupno 1860 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda podeljen je kao neposredan odgovor na podršku onima koji su najteže pogođeni krizom COVID-19.

U uskoj saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, paketi će biti dostavljeni za 368 samohrane porodice, korisnicima zagarantovanog minimalnog dohotka, od kojih su većina (95%) žene; i 329 registrovanih preživelih žrtava nasilja u porodici; kao i skloništa i krizni centri za žrtve rodno zasnovanog nasilja širom zemlje.

Ovu inicijativu je omogućio UN projekat „Promovisanje rodno-odgovornih politika i budžeta: ka transparentnoj, inkluzivnoj i odgovornoj upravi u Republici Severna Makedonija“, finansiranoj od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA.

Upravljanje troškovima života postalo je izazovno tokom pandemije, posebno za ekonomski neaktivne žene ili porodice koje žive sa minimalnim primanjima. Kriza je dovela do povećane potrebe za sredstvima za ličnu higijenu i dezinfekciju, kao i za maskama kao merama zaštite. Ovo je postalo posebno teško porodicama koje jedva imaju sredstva da pokriju osnovne potrebe za hranom. Paketi uključuju hranu, higijenske potrepštine i ženske higijenske proizvode.

Pandemija je pokazala da je više od zdravstvene krize. To je takođe i globalna društveno-ekonomska kriza u kojoj su žene neproporcionalno pogođene. Žene su na prvom mestu kao radnice u zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj službi i prehrambenoj industriji, i ranjivije su i izložene riziku. Prekomerno su zastupljene u neformalnoj ekonomiji, mnoge od njih su ekonomski neaktivne i nemaju zaštitu i finansijsku bezbednost. Ipak, žene su „nevidljive“, nose najveći teret neplaćene nege i domaćeg rada i izložene su većem riziku od rodno zasnovanog nasilja.

Da bi obezbedili da podrška dođe do onih kojima je potrebna, Republički Crveni krst će olakšati distribuciju paketa kroz centre za socijalni rad./ibna