Severna Makedonija: Vlada namerava da otvori 80% fondova za integraciju do 2024. godine

Severna Makedonija: Vlada namerava da otvori 80% fondova za integraciju do 2024. godine

Nova Vlada Severne Makedonije namerava da otvori 80 odsto sredstava u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji tokom naredne četiri godine i vrati se na evropske standarde.

Ovo je, između ostalog, uključeno u Vladin program za 2020-2024 kojem je administracija posvećena i nastaviće reforme u ključnim oblastima, uključujući vladavinu zakona i izgradnju funkcionalne demokratske države, reformu pravosuđa , reformu javne uprave, reformu službi bezbednosti i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Vlada Republike Severne Makedonije ima ambiciozan, ali realan plan: da što pre završi pregovore i postane država članica EU u sledećem talasu proširenja. Ove godine započinju pregovori o pristupanju i uvereni smo da naša zemlja ima kapacitet, sposobnost i volju da, s mandatom ove Vlade, otvori 80 odsto sredstava do 2024. godine i bude bar na istom nivou integracije sa zemlje zapadnog Balkana koje trenutno pregovaraju o članstvu u EU“, napominje se u Vladinom programu.

„Cilj Vladinih politika premijera Zorana Zaeva je da donese evropske standarde i vrednosti u zemlju i omogući građanima evropski način života. Unija sadrži sistem vrednosti koji se prevodi u vladavinu zakona, pred kojim smo svi jednaki i u kojem su red i organizacija predvidljivi i deo našeg svakodnevnog života“, kaže Program.

Vlada obećava da će, s početkom pristupnih pregovora, zemlja započeti dublju društvenu transformaciju i postepeno, ali temeljno i održivo, prihvatanje evropskih pravila, principa i vrednosti. Zalaže se za to da osigura da transformacija bude efikasna i uspešna, a istovremeno da zaštiti interese države, ekonomije i naroda.

U tu svrhu, u Programu se navodi da će se uspostaviti „strukturirana, efikasna i profesionalna šema pregovora“, široki konsenzus među političkim strankama, ali i u širem društvu o značajnim reformama u stilu EU, baza podataka svih domaćih i eksperata iz dijaspore koji će biti aktivno uključeni u pregovaračke radne grupe.

Vlada takođe najavljuje da će stvoriti uslove za bolju infrastrukturu sa Briselom i razmotriće potpisivanje strateškog partnerstva sa evropskom aviokompanijom radi uspostavljanja direktnog redovnog leta sa Briselom. Posebni budžetski program za pregovore sa EU biće implementiran u budžete ministarstava i drugih nadležnih institucija i, uz konsultacije sa univerzitetima, podržaće nove ili prilagođene programe obuke koji će obučiti osoblje za potrebe zemlje u evropskom institucijama.

Pregovori o pristupanju pokrivaće sve; Vladu, administraciju, parlament, regulatore, civilno društvo, akademsku zajednicu, poslovni svet.

Do kraja 2020. godine EU će pripremiti snažan ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan za oživljavanje ekonomija i poboljšanje konkurentnosti. U tom cilju, Vlada obećava da će se svi fondovi, bez obzira na sektor u koji su usmereni, koristiti za jačanje i reformu institucija i politika, za promociju dijaloga sa svim zainteresovanim stranama i za merenje njihovog uticaja na socijalno uključivanje, rodnu ravnopravnost, zaštitu ljudskih prava i zaštitu životne sredine, sredstvima koja ih približavaju ljudima.

Vlada takođe obećava da će investirati u ljudski kapital u institucijama i šire, pripremiti zrele projekte koji će se finansirati putem IPA 3 i pripremiti zemlju za najuspešnije korišćenje velikih evropskih strukturnih i kohezionih fondova

Takođe se predviđa stvaranje nacionalnog strateškog dokumenta za bilateralnu pomoć, kao i nacionalnog strateškog dokumenta za evropsku pomoć. Budžetska linija za pregovore i razvoj politika, garantni fond za sufinansiranje projekata i pomoć u razvoju kvalitetnih i zrelih projekata EU, podrška putem sistema kupona i okvirnih konsultanata. Razvoj projekata predstavlja poslovnu aktivnost koja će podstaći pojedince i kompanije da se bave ovim poslom i razviju takozvani sistem kupona. Sistem kupona biće dostupan i drugim ciljnim grupama, kao što su poljoprivrednici za razvoj projekata iz IPARD programa, obrazovne institucije za program Erasmus + itd.

Biće osnovan garantni fond za sufinansiranje projekata i povezivanje sa režimom od javnog interesa, a svako telo koje prikuplja evropska sredstva i dobije sredstva za sufinansiranje dobiće status „organizacije od javnog interesa“.

Program Vlade se takođe fokusira na bilateralne odnose, kroz razvoj regionalne saradnje. „Primarni interes zemlje za regionalnu saradnju je razvoj praktičnih mera koje olakšavaju svakodnevni život građana i uklanjaju prepreke za lakšu trgovinu, veće investicije, veću mobilnost ljudskog kapitala i bržu digitalizaciju i modernizaciju zapadnog Balkana“, podvlači se u Programu.

Najavljeno je i otvaranje šest novih graničnih prelaza sa susedima, u nastojanju da se olakša komunikacija na graničnim prelazima, kao što su Strezimir-Restelica (sa Kosovom), Maiden-Promahi i Markova Noga (sa Grčkom), Klepalo (sa Bugarskom), Lojane-Miratovac i Goleš-Bosilevgrad (sa Srbijom) i Džepište-Trebište (sa Albanijom).

Iako su zamenili ministarstva, Nikola Dimitrov i Bujar Osmani obećali su da će njihov cilj biti zajednički – a to su evropske integracije i dobrosusedski odnosi. Očekuju da će se prva međuvladina konferencija održati tokom nemačkog predsedavanja EU, što će u osnovi biti signal za početak pristupnih pregovora. / ibna