Severna Makedonija: Vlada postavlja temelje za izbore

Severna Makedonija: Vlada postavlja temelje za izbore

Čini se da su prevremeni izbori u Severnoj Makedoniji izvesni i neminovni budući da je Vlada u sredu odobrila izmene i dopune uredbe kojom su zamrznuti izborni procesi. Uz mnogo popuštanja Ministarstva unutrašnjih poslova, Državne izborne komisije, Zavoda za statistiku i Ministarstva zdravlja, Vlada postavlja temelje za izbore, 22 dana nakon ukidanja vanrednog stanja. Odluka Vlade nije bila jednoglasna, protiv nje je glasao i ministar unutrašnjih poslova Nake Čulev, navodi se u saopštenju.

Šta sadrže ove promene u uredbi?

Prvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova dužno je da u roku od jednog dana od dana stupanja na snagu ove uredbe dostavi Državnoj izbornoj komisiji (DIK) podatke iz člana 43 (6) Izbornog zakona, odnosno listu građana koji su iz bilo kog razloga podneli zahtev za izdavanje nove lične karte ili pasoša i koji su primljeni od dana raspisivanja izbora do dana stupanja na snagu ove uredbe. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova moraće da dostavi spisak osoba kojima će se na dan izbora, odnosno dvadeset i drugog dana od ukidanja vanrednog stanja, navršiti 18 godina.

Drugo, uredba predviđa da Državna izborna komisija (DIK) automatski unese podatke za ove pojedince na izbornu listu birača.

Treće, sudovi i Sekretarijat dužni su da u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove uredbe dostave DIK-u podatke za građane, uključujući datum stupanja na snagu ove uredbe.

Četvrto, na dan stupanja na snagu ove uredbe, DIK i Državna služba za statistiku moraju nastaviti sa naporima da ažuriraju birački spisak, koji je istekao 21. marta 2020. godine.

Peto, na dan stupanja na snagu ove uredbe, DIK je dužan da preduzme i izvrši sve potrebne tehničke i administrativne aktivnosti za pripremu preostalih izbornih aktivnosti, u skladu sa Izbornim zakonikom.

Šesto, Ministarstvo zdravlja dužno je, u skladu sa utvrđenim protokolima Komisije za zarazne bolesti, za potrebe izbora i nakon dobijanja podataka od DIK-a, da obezbedi zaštitne maske, rukavice i drugu potrebnu zaštitnu opremu za sve članove izbornih tela, kao i dezinfekciju za svako biračko mesto./ibna