Severna Makedonija: Zaev predsedavao na sednici Nacionalnog investicionog komiteta

Severna Makedonija: Zaev predsedavao na sednici Nacionalnog investicionog komiteta

Premijer Republike Severne Makedonije Zoran Zaev predsedavao je Nacionalnim investicionim komitetom te je, zajedno sa ambasadorom EU Davidom Geerom, u uvodnom izilaganju naglasio važnost sprovođenja planova utvrđenih Ekonomskim i investicionim planom odobrenim od Evropske komisije za Zapadni Balkan, kao i jedine liste infrastrukturnih projekata.

Na sastanku je razmotrena objedinjena lista projekata kako bi se utvrdilo koji su od njih u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom EU, koji će mobilizovati finansiranje do 9 devet milijardi evra za Zapadni Balkan u okviru novog pretpristupnog instrumenta pod nazivom IPA III.

Na sastanku je premijer Zaev naglasio da je Ekonomski i investicioni plan od velike važnosti, dodajući da je zemlja stekla veliko iskustvo u korišćenju sredstava kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan.

„Sredstva će biti uložena u transport, energiju, zelenu i digitalnu tranziciju, kao i razvoj ljudskih resursa kako bi se osigurao održiv rast i radna mesta, podstičući ekonomski rast i oporavak u regionu. Do sada je u Republici Severnoj Makedoniji realizovano više od 23 projekta u vrednosti oko 2,1 milijarde evra bespovratnih sredstava i zajmova. Verujem da će Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan imati snažan i pozitivan uticaj na ekonomski oporavak regiona, podržati zelenu i digitalnu tranziciju i podstaći regionalnu integraciju u Evropsku uniju. Nacionalne institucije prisutne na sastanku radiće sa velikom koncentracijom u skladu sa svojim odgovornostima, kako bi iskoristile raspoloživa sredstva. Posvećeni smo dobrom upravljanju koje je osnova održivog ekonomskog rasta.

Zamenik premijera za evropske integracije Nikola Dimitrov izneo je buduće planove vlade za sprovođenje projekata u pet prioritetnih oblasti: transport, životna sredina, energija, socijalna i digitalna transformacija, tokom prelaska sa IPA II na IPA III, prilikom ispitivanja agende kapitalnih investicija u skladu sa inovacijama u IPA III i Finansijskom investicionom planu.

„Odlučili smo se za verodostojniju, dinamičniju i predvidljiviju agendu za investiranje sa ojačanom političkom upravom, kako bismo stvorili ekonomiju elastičnu na izazove poput pandemije; ekonomija koja će imati moć da se nosi sa iznenadnim šokovima, ali i održiva, socijalno pravedna i neutralna. Prevazići ćemo ove izazove intenzivnim naporima za sprovođenje strukturnih reformi, prevazilaženje strukturnih slabosti i jačanje konvergencije u ovim teškim vremenima“, rekao je Dimitrov, misleći na „klimatske promene“.

Ministar finansija Fatmir Besimi primetio je da „imamo dobru priliku da primenimo značajan deo našeg plana javnih investicija kroz Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, koji za cilj ima podsticanje dugoročnog oporavka“.

„Da bismo iskoristili blagodati ovog projekta koji podržava IPA III i obezbedili održivi ekonomski rast – moramo sprovesti reforme ekonomskog i finansijskog dijaloga sa EU u okviru programa ekonomske reforme (ERP) preporučenih u godišnjem paketu za proširenje. Pored toga, ERP dijalog treba da pruži važne smernice za investicione odluke u okviru Ekonomskog i investicionog plana i pažljivo planiranje i određivanje prioriteta za resurse“, rekao je Besimi.

Ministri saobraćaja i veza, ekonomije, životne sredine i prostornog planiranja, poljoprivrede, šumarstva i voda, informacionog društva i uprave, rada i socijalne politike, obrazovanja i nauke, zdravstva i pravde predstavili su prioritetne sektorske projekte. Sastanku su prisustvovali predstavnici vlade, ambasadori EU, visoki predstavnici međunarodnih finansijskih institucija, bilateralni partneri i donatorska zajednica u stalnoj misiji u Severnoj Makedoniji.

Nacionalni investicioni komitet je savetodavno telo u kojem su strateški projekti klasifikovani na transparentan način, uglavnom u oblasti infrastrukture, energije i saobraćajne povezanosti Zapadnog Balkana i EU, zaštite životne sredine, socijalne i digitalne infrastrukture, kao ključnog faktora rasta i otvaranja novih radnih mesta u toj oblasti. / ibna