Severna Makedonija:

Severna Makedonija:

Premijer Republike Severne Makedonije Zoran Zaev primio je danas stalnu predstavnicu Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Narine Sahakian, koja je trenutnu saradnju sa vladom ocenila kao plodnu i uspešnu. Sagovornisi su razmenili mišljenja o trenutnim aktivnostima i ubrzanju transformacionih promena u javnnoj politici.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnim i budućim aktivnostima UNDP-a, fokusirajući se na glavne izazove lokalnog razvoja i projekat izgradnje kapaciteta UNDP-a za izgradnju opština za finansiranje pripreme tehničke dokumentacije u oblastima kao što su hidraulika, distributivni sistemi gasa, javne zgrade, preduzeća i industrijske i ostali infrastrukturni projekti.

Razgovarano je i o podršci i saradnji UNDP-a u izradi Nacionalne razvojne strategije, te je zaključeno da je neophodna upornost u primeni dokumenta: „Okvir saradnje za održivi razvoj Ujedinjenih nacija“ za period 2021.-2025. godine, kao deo strateškog plana za aktivnosti Ujedinjenih nacija u Severnoj Makedoniji, u cilju postizanja ciljeva održivog razvoja i Agende UN 2030.

Međusobna saradnja i iskrenost vlade su dobrodošli, posebno u projektima za brži i održiviji ekonomski razvoj, kao i ulaganja u kapitalne projekte koji poboljšavaju život građana u opštinama.

Na sastanku se razgovaralo i o pripremi za promociju i pokretanje “Laboratorije za ubrzanje” krajem sledećeg meseca, koju je osnovala Kancelarija UNDP-a, kako bi se pridružila najbržoj i najvećoj svetskoj mreži za učenje o izazovima i ciljevima održivog razvoja. Učestvujući u mreži od 90 laboratorija koje pokrivaju 114 zemalja, Severna Makedonija će imati pristup svim podacima UNDP-a koji pružaju rešenja za postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine./ ibna