SIRIZA odlučila o političkom planu Progresivnog saveza i kandidatima

SIRIZA odlučila o političkom planu Progresivnog saveza i kandidatima

SIRIZA je donela odluku o novim kandidatima na listama nakon što je Centralni komitet stranke završio sastanak na kojem se razgovaralo o naredim koracima Progresivnog saveza na putu ka evropskim izborima.

Progresivna Alijansa na tragu Corbinove Laburističke partije

Prema dobro informisanim izvorima, Alexis Tsipras je otvorio sastanak, izražavajući zadovoljstvo veoma uspešnim, kako je rekao, okupljanjem prošle subote u Atini. On je čak opisao cilj i način na koji će Progresivni savez, odnosno saradnja progresivnih snaga sa Sirizom, postati “meso i kosti”.

U tom kontekstu, članovi SIRIZE, Partijski omladinski pokret, rukovodioci i poslanici bili su upozoreni da budu mobilisani širom Grčke i „sastaju se“ sa naprednim građanima. Prateći model koji je Jeremi Corbin uveo u Velikoj Britaniji, a kojim je mobilisao desetine hiljada novih članova i pristalica Laburističke partije, Alexis Tsipras je krenuo u osnivanje odbora koji podržavaju Progresivni savez širom zemlje.

Progresivni savez, levičarski brend i aktivisti popunjavaju evropsku listu

Novi kandidati SIRIZE za izbore u Evropskom parlamentu predstavljaju pokrete koji učestvuju u Progresivnom savezu, kroz učešće direktora Gi. Arsenis i St. Kalpakis iz Demokratske levice, vođe aktivističkog pokreta Evropskih socijalista (PES aktivisti), Th. Dulubekis, univerzitetskog i bivšeg člana Evropske komisije Sotirisa Valldena iz inicijative “Bridge” i nezavisnog člana The Potami, Spirosa Danellisa.

Učešće Vlassis Agzidisa je od velikog simboličkog značaja jer je istoričar Pontijskog i Maloazijskog Helenizma, koji se smatra „onim koji otvara“ svet severne Grčke, kao i kandidaturi istorijskog člana Evropske levice, Luciane Kasteline. Vlada je zastupljena sa grčkim ministrom turizma, El. Kountoura, dok će član SIRIZA, P. Lambrou, koji predstavlja tendenciju levice stranke – pokret „53+“ – takođe biti kandidat.

Štaviše, LGBT zajednicu će predstavljati profesor St. Belia, koji je predsednik nevladine organizacije “Rainbov Families” i aktivistkinja LGBTQI pokreta. Grčke Rome zastupa M. Tzampazi, član njihove Pan-helenske konfederacije, i na kraju, sindikalista seoskog pokreta Vl. Tsiogas.

U narednih nekoliko dana očekuje se objava još tri imena, sa najnovijim informacijama da će jedna od njih biti jaka politička “karta” koja dolazi od vlade. Ime ministra ekonomije i zamjenika premijera, Iannis Dragasakis, već se čulo. / Ibna