Slovenija: Agencija Moody’s podigla kreditni rejting zemlje

Slovenija: Agencija Moody’s podigla kreditni rejting zemlje

Agencija za kreditni rejting Moody’s Investors Service je za jedan stepen podigla kreditni rejting Republike Slovenije na A3 i pripisala joj stabilne izglede. “Agencija je na taj način potvrdila da Slovenija ostaje zemlja vredna poverenja za investitore čak i u ovim teškim vremenima. Kako agencije za kreditni rejting smanjuju ili održavaju kreditni rejting u ovim zemljama, Slovenija se povišenjem rejtinga svrstava među najpouzdanije zemlje za strane investitore. Moody’s je poslednji put podigao rejting Slovenije na Baa1 u septembru 2017. godine, dajući mu stabilne izglede. U aprilu 2019. godine vratio je izglede u pozitivne,” navodi Ministarstvo finansija Slovenije u saopštenju za javnost.

Prema agenciji, na rast kreditnog rejtinga uglavnom su uticala dva glavna faktora. Jedan od njih je poboljšanje tereta javnog duga i niski troškovi finansiranja u poređenju sa uporedivim zemljama. Kao drugi važan faktor navode značajno poboljšano stanje bankarskog sistema, kao i završenu privatizaciju najvećih banaka u zemlji.

U pogledu prvog faktora, Agencija beleži značajno smanjenje troškova finansiranja i smanjenje troškova kamata za budžet, što je postignuto zamenom skupljeg duga jeftinijim dugom. Pored toga, pre krize COVID-19, Slovenija je zabeležila najbrži pad javnog duga među svim državama članicama EU, osim Irske.

Agencija takođe primećuje da će pandemija COVID-19 uticati na javne finansije država članica EU. Moodi’s očekuje da će javne finansije i ekonomske osnove koje je Slovenija izgradila pre krize COVID-19 ostati otporne na efekte krize, da će javne finansije ostati stabilne, a banke likvidne.

U vezi sa drugim faktorom koji je uticao na povećanje kreditnog rejtinga, Agencija ukazuje na značajna i trajna poboljšanja u slovenačkom bankarskom sistemu koja su postignuta dokapitalizacijama i prenosom nenaplativih potraživanja na Društvo za upravljanje potraživanjima od banaka. Stoga se poboljšanja ogledaju u značajnom smanjenju nenaplativih potraživanja bankarskog sistema.

“Pripisani stabilni izgledi ukazuju da trenutna kriza COVID-19 neće imati prekomerni i trajni negativni uticaj na ekonomiju i da će ekonomska i fiskalna snaga zemlje ostati na A3. Štaviše, stabilna perspektiva takođe sugeriše da će bankarski sistem izdržati pandemijski šok i imati dovoljno kapaciteta da podrži ekonomski oporavak sledeće godine,” naglasilo je Ministarstvo u saopštenju.