Slovenija: AI Slovenije kritikuje policiju

Slovenija: AI Slovenije kritikuje policiju

Amnesti International Slovenija prokomentarisao je problem sa policijom koji traži od demonstranata da pokažu lične karte, zaustavljajući potencijalne demonstrante na ulici i ograničavajući pristup Trgu Republike u Ljubljani, rekavši da su sloboda mirnog okupljanja i sloboda izražavanja u zemlji postali ugroženi.

“Učešće na skupovima i njihova organizacija su prava, a ne privilegija. Za ostvarivanje ovih prava nije potrebna dozvola države”, citirala je ova organiziacijua direktoricu Nataša Posel u nedavnom saopštenju za javnost.

Prema Posel, pokretanje postupka protiv demonstranata koji nose parole koje ne podstiču diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje protiv određene grupe predstavlja kršenje njihovog prava na slobodu izražavanja, kao i slobodu okupljanja.

Ona je napomenula da je Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima propisano da mora postojati jasan podsticaj diskriminacije, neprijateljstva ili nasilja da bi se to dogodilo.

“Namera da se podstakne nasilje prema premijeru ne može se otkriti u takvim porukama”, rekla je Posel o onome što verovatno upućuje na slogane “Smrt janšizmu” zbog kojih se protiv osam osoba vodi policijski postupak.

Direktorica Amnesti International Slovenija dozvolila je mogućnost da neki shvate takve parole kao uvredljive, ali dodala je da sloboda govora štiti takve oblike političkog izražavanja.

Organizacija je takođe zabrinuta zbog toga što je policija zaustavljala i legitimisala ljude, jer su navodno krenuli na protest u Ljubljani 19. juna.

Smatra da je ovo kršenje prava na okupljanje i da policija treba „izbegavati dela koja mogu da se razumeju kao mere zastrašivanja ili uznemiravanja ljudi koji žele da ostvare svoje pravo na mirno okupljanje“.

Amnesti International Slovenija takođe ocenjuje da vlasti blokiraju pristup Trgu Republike, kao simboličnom i praktičnom mestu za proteste sa aspekta antiepidemijskih mera, bez opravdanog razloga.