Slovenija: BDP u drugom kvartalu 2021. na godišnjem nivou povećan za 16,3%

Slovenija: BDP u drugom kvartalu 2021. na godišnjem nivou povećan za 16,3%

U drugom kvartalu 2021. godine, bruto domaći proizvod Slovenije (BDP) povećan je za 16,3% u odnosu na drugi kvartal 2020. Desezonirani BDP povećan je za 15,7% u odnosu na drugi kvartal 2020. godine i za 1,9% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine, izvestila je nacionalna Agencija za statistiku.

U drugom kvartalu 2021. godine, potrošnja domaćinstva i bruto kapitalne investicije najviše su doprinele rastu BDP -a, dok je spoljnotrgovinski bilans imao negativan uticaj.

Izdaci za krajnju potrošnju domaćinstava porasli su za 18,8% u drugom kvartalu 2021. Povećanje 2021. bilo je za 5,7 procentnih poena veće od smanjenja u istom periodu 2020. Zbog ove dinamike, potrošnja domaćinstva u drugom kvartalu 2021. bila je čak i veća nego u drugom kvartalu 2019. Veliki porast potrošnje domaćinstava primećen je u svim vrstama potrošnje domaćinstava.

Bruto investicije u stalni kapital u drugom kvartalu 2021. porasle su za 19,2%; najveći rast je zabeležen u bruto investicijama u osnovna sredstva kod ostalih mašina i opreme (43,2%). U poređenju sa istim periodom 2020. godine, primećeno je povećanje većine bruto investicija u stalni kapital. Promene u zalihama su takođe porasle i imale su pozitivan uticaj na rast BDP-a (3,4 procentna poena).

Povećani su uvoz i izvoz: uvoz za 34,9% i izvoz za 30,2%. Izvoz i uvoz roba povećali su se više od izvoza i uvoza usluga. Zbog većeg rasta uvoza od izvoza i lošijih uslova trgovine, doprinos spoljnotrgovinskog bilansa rastu BDP -a bio je negativan (0,3 procentnih poena).

Ukupna zaposlenost u drugom kvartalu 2021. godine iznosila je 1.044.000 ljudi. U poređenju sa drugim kvartalom 2020. godine, povećan je za 1,4% ili za oko 14.000 osoba. Većina novih radnih mesta otvorena je u proizvodnji, zdravlju i socijalnom radu, administrativnim i pomoćnim uslugama i građevinarstvu (u svakoj od ovih delatnosti oko 3.000). U nekim granama zaposlenost se smanjila, najviše u delatnostima smeštaja i usluživanja hrane. U ovoj grani zaposlenost se smanjivala od drugog kvartala 2020. godine, ali je u drugom kvartalu 2021. godine smanjenje bilo manje izraženo nego u prethodna dva kvartala.