Slovenija bila domaćin neformalnog sastanka Strateškog komiteta za imigraciju, granice i azil (SCIFA)

Slovenija bila domaćin neformalnog sastanka Strateškog komiteta za imigraciju, granice i azil (SCIFA)

Kao trenutni predsedavajući Saveta Evropske unije, Slovenija je bila domaćin neformalnog sastanka Strateškog komiteta za imigraciju, granice i azil (SCIFA) 7. i 8. jula 2021. u Portorožu. Glavne teme sastanka kojim je predsedavao Matej Torkar, savetnik za unutrašnje poslove pri Stalnom predstavništvu pri Evropskoj uniji u Briselu i nacionalni delegat u SCIFA, bili su predlog o uredbi o azilu i uloga agencija EU u upravljanju spoljnim EU granice i pomoć koju su u stanju da pruže državama članicama EU na ovom polju.

Slovenački ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs pozdravio je učesnike rekavši da su „migracije i upravljanje granicama dva glavna pitanja sa kojima se EU u celini suočava poslednjih godina“. Podvukao je presudnu ulogu odbora SCIFA: „Vi igrate važnu ulogu u usklađivanju stavova država članica EU i pronalaženju odgovarajućih konkretnih rešenja koja će nam pomoći da postignemo najbolji mogući napredak u pregovorima o Paktu o migracijama i azilu“.

Učesnici su razgovarali o predlogu propisa o azilu i u okviru njega o graničnim postupcima koji bi uveli prvo procesuiranje određenih kategorija podnosilaca zahteva odmah po ulasku u EU. Obavezna priroda graničnih postupaka ostaje ključno otvoreno pitanje. „Na sastanku je odbor SCIFA formulisao smernice za dalji rad na tehničkom nivou u pogledu obima i izuzeća od graničnih postupaka u okviru nadležnog radnog tela Saveta“, rekao je slovenački nacionalni predstavnik SCIFA-e Matej Torkar.

Nataša Potočnik, generalna direktorka Direkcije za migracije, koja je kopredsedavajući Odborom SCIFA, izrazila je zadovoljstvo na kraju sastanka: „Ukazana su određena rešenja, što pokazuje da napredujemo postepeno, korak po korak,ka formulisanju zajedničke migracione politike EU“.

Učesnici su takođe razgovarali o (podeljenoj) odgovornosti upravljanja granicama između država članica EU i EU. Države članice snose glavnu odgovornost za upravljanje i kontrolu granica, ali kako je to zajednički interes EU, EU mora da pomogne zemljama u njihovim naporima. „Pregledali smo mandate agencija EU (Frontex, EASO, Europol i Eu-Lisa) i njihove mogućnosti za pružanje pomoći državama članicama smeštenim na spoljnim granicama EU koje su pod najvećim migracionim pritiskom“, dodao je Torkar. Učesnici su izradili strateške smernice o tome kako najbolje možemo udružiti napore za poboljšanje zaštite granica i najbolje pomoći zemljama koje su pod najvećim pritiskom u duhu evropske solidarnosti.