Slovenija: Broj turista pokazuje drastičan pad

Slovenija: Broj turista pokazuje drastičan pad

Prošla je godina otkako je slovenačka Vlada uvela mere za suzbijanje pandemije koronavirusa, a turistička industrija još uvek pokušava da pronađe način za rad u novim uslovima. Novi podaci za mart 2021. godine, koje je prikupila Slovenačka statistička agencija, pokazuju da situacija u ovom sektoru nije ni blizu dobre.

Agencija je objavila da je u martu ove godine još bila na snazi Vladina Uredba o privremenoj obustavi prodaje robe i usluga potrošačima u Sloveniji, a turistički smeštajni objekti radili su samo pod uslovima navedenim u Uredbi.

Zabeleženo je skoro 24.500 dolazaka turista (69% manje nego u martu 2020. godine) i gotovo 103.800 noćenja (58% manje nego u martu 2020. godine). Domaći turisti ostvarili su 11.700 dolazaka (67% manje nego u martu 2020. godine) i 52.500 noćenja (54% manje nego u martu 2020. godine), dok su strani turisti ostvarili 12.700 dolazaka (71% manje nego u martu 2020. godine) i gotovo 51.300 noćenja (61 % manje nego u martu 2020).

Najviše noćenja stranih turista u martu 2021. ostvarili su turisti iz Hrvatske (nešto više od 5.300 ili 10% svih stranih noćenja). Sledili su ih turisti iz Italije (skoro 5.200 ili 10%), Srbije (7%), Nemačke (7%), Bosne i Hercegovine (6%) i Austrije (6%).

Najviše noćenja turista u martu 2021. zabeleženo je u banjama (skoro 31.000 ili 30% svih noćenja), zatim u planinskim odmaralištima (24% svih noćenja), opštini Ljubljana, glavnom gradu (14%) i gradskim opštinama (12%).

Opštine sa više od 10.000 turista koji su imali bar jedno noćenje u martu 2021. bile su Ljubljana (15.000 noćenja) i Kranjska Gora (11.300 noćenja).

Najviše noćenja turista u martu 2021. ostvareno je u hotelima (65.800 ili 63% svih noćenja), zatim u privatnom smeštaju – iznajmljenim sobama, stanovima (19.400 ili 19% svih noćenja).

Broj noćenja turista u prva tri meseca 2021. godine za 86% manji nego u istom periodu 2020. godine

U prva tri meseca 2021. turistički smeštajni objekti zabeležili su 55.000 dolazaka turista (92% manje nego u istom periodu 2020. godine) i 255.000 noćenja (86% manje nego u istom periodu 2020. godine).