Slovenija će otkupiti 1,5 milijardi evra obveznica

Slovenija će otkupiti 1,5 milijardi evra obveznica

Trezor Slovenije otkupiće u ponedeljak 1,5 milijardi evra obveznice koju je Slovenija izdala pre deset godina po kamatnoj stopi od 4,375%. To predstavlja 40% duga budžeta centralne vlade koji dospeva ove godine, objavilo je Ministarstvo finansija Slovenije.

„Ukupan iznos državnog budžetskog duga koji treba da dospeva 2021. godine iznosi 3,7 milijardi evra, a Slovenija je već obezbedila refinansiranje ovih obaveza kao deo dugoročnog zaduživanja trezora izvršenog ranije ovog meseca“, reklo je Ministarstvo u saopštenju za štampu objavljenom u ponedeljak.

Ministarstvo je primetilo da je izdato 1,75 milijardi evra desetogodišnje obveznice i da je 250 miliona evra dodato 30-godišnjoj emisiji obveznica sa rokom dospeća 2050. godine, a 200 miliona evra desetogodišnjoj emisiji obveznica koja treba da dospe u martu 2029 .

Dugoročno zaduživanje izvršeno je po negativnoj prosečnoj kamatnoj stopi od -0,05%, sa prosečnim preostalim dospećem duga od 12,2 godine.

„U nacrtu budžetskog plana za 2021. koji je na jesen poslat Evropskoj komisiji, pre usvajanja budžetskih dokumenata za 2021. i 2022., vlada je rekla da se na kraju očekuje da opšti državni dug iznosi 37,7 milijardi evra ili 82,4 BDP-a od 2020. godine “, navodi se u saopštenju za štampu.

Prema poslednjoj proceni ministarstva, dug opšte države je krajem prošle godine dostigao 82%, a krajem 2021. godine očekuje se da padne na 80,9% BDP-a uprkos nominalnom povećanju duga (na oko 39,5 milijardi evra).

Ministarstvo na kraju kaže da se očekuje da će i iznos kamata na dug opšte države pasti za 0,1 procentnog poena na 1,6% BDP-a.