Slovenija: Cene stanova u drugom kvartalu 2021. ponovo porasle

Slovenija: Cene stanova u drugom kvartalu 2021. ponovo porasle

U drugom kvartalu 2021. godine cene stanova u Sloveniji bile su u proseku 4,5% više nego u prethodnom kvartalu. Broj transakcija postojećih stanova bio je rekordno visok, dok je broj transakcija novoizgrađenih stanova najmanji od drugog kvartala 2020.

Prema nacionalnoj agenciji za statistiku, u drugom kvartalu 2021. godine cene novoizgrađenih stambenih objekata (novih stanova i porodičnih kuća zajedno) pale su u prosjeku za 0,7% u odnosu na prethodni kvartal.

U odnosu na prethodni kvartal, cene novoizgrađenih porodičnih kuća pale su za 8,5% (nakon što su u prvom kvartalu 2021. porasle za 8,6%). Cene novoizgrađenih stanova porasle su za 2,6%.

Na nivou Slovenije, u drugom kvartalu 2021. godine cene postojećih stambenih objekata (postojećih stanova i porodičnih kuća zajedno) porasle su u proseku za 4,7% u odnosu na prethodni kvartal. Cene postojećih stanova porasle su za 5,0%, a postojećih porodičnih kuća za 4,2%.

U odnosu na prvi kvartal 2021. godine, u drugom kvartalu 2021. godine najviše su porasle cene postojećih stanova u Ljubljani (za 5,4%), a zatim cene postojećih stanova u ostatku Slovenije (za 4,1%) i postojećih stanova u Mariboru (za 3,9%).

U drugom kvartalu 2021. godine cene stanova bile su u proseku veće za 9,9% na godišnjem nivou. Najviše su porasle cene postojećih stanova (za 11,2%), zatim cene postojećih porodičnih kuća (za 9,3%) i novoizgrađenih stanova (za 8,0%). Cene novoizgrađenih porodičnih kuća pale su za 2,6%.

U drugom kvartalu 2021. godine ukupna vrednost stambenih transakcija za sve vrste stanova u Sloveniji iznosila je 459 miliona evra. To je 162 miliona evra više nego u prethodnom kvartalu kada je ukupna vrednost stambenih transakcija iznosila 297 miliona evra. Ovo je ujedno i najveća ukupna vrednost stambenih transakcija od početka sprovođenja istraživanja. Ukupan broj transakcija stanova u Sloveniji u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 3.993. Ovo je bio najveći broj nakon drugog kvartala 2017. godine kada je ukupan broj transakcija stanova bio 4.127.

Broj transakcija postojećih stanova bio je u drugom kvartalu 2021. rekordno visok. 3.927 postojećih stanova je prodato; vrednost stambenih transakcija bila je 446 miliona evra, što je ujedno i najveća vrednost prodaje uopšte.

S druge strane, u drugom kvartalu 2021. godine broj transakcija novoizgrađenih stanova bio je nizak, samo 66, što je najmanje nakon drugog kvartala 2020. godine (55 prodaja). Vrednost stambenih transakcija sa novoizgrađenim stanovima bila je 13 miliona evra. To je 13 miliona evra manje u odnosu na prethodni kvartal.