Slovenija: Crna Gora više nije na “zelenoj listi”

Slovenija: Crna Gora više nije na “zelenoj listi”

Slovenačka Vlada odlučila je da Luksemburg i Crnu Goru skine sa liste epidemiološki bezbednih zemalja ili administrativnih jedinica (“zelena lista”). Pored toga, Vlada je odlučila da Portugal i Albaniju doda na spisak zemalja sa pogoršanom epidemiološkom situacijom (“crvena lista”). Obe odluke stupaju na snagu 25. juna.

“Dakle, po ulasku u Sloveniju, za pojedince koji dolaze iz ove četiri zemlje a ulaze u Sloveniju i one koji imaju stalno ili privremeno prebivalište u nekoj od ovih zemalja biće određen 14-dnevni karantin”, rekla je Vlada u saopštenju za javnost.

Izuzetno, samo neke kategorije pojedinaca iz zemalja sa crvene liste mogu ući u Sloveniju bez ograničenja i karantina.

Izuzeci važe samo za sledeće kategorije:

– pojedinci koji posluju ili obavljaju privredne radnje koji prilikom prelaska granice podnesu relevantne dokaze (tj. potvrdu o registraciji i potvrdu A1 u skladu sa zakonom koji reguliše pružanje prekograničnih usluga) a vraćaju se preko granice u roku od 24 sata ili koji predstavljaju negativan rezultat testa SARS-CoV-2 (COVID-19); Ako pojedinci rade za inostranu kompaniju koja pruža svoje usluge u Sloveniji i žive u Sloveniji, takođe moraju da predoče svoju adresu u Sloveniji nakon prelaska granice i negativni rezultat testa SARS-CoV-2 (COVID-19) (tačka 2 od Član 10 uredbe);

– međunarodno prevozno osoblje (tačka 3. člana 10 uredbe);

– pojedinci koji prevoze robu u Sloveniju ili iz nje, ili obavljaju tranzitni teretni prevoz i napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati (tačka 4. člana 10. ovog pravilnika);

– pojedinci koji prolaze kroz Sloveniju i putuju u drugu zemlju ako napuste Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska (član 5. tačka 5. Vladine uredbe);

– lica sa diplomatskim pasošima (tačka 6. člana 10 uredbe);

– pojedinci koji pružaju komunalne usluge za koje imaju potvrdu izdatu od nadležnog ministarstva i za koju bi bilo kakva nesposobnost da ih obezbedi zbog karantina prouzrokovala veliku socijalnu ili ekonomsku štetu (tačka 7. člana 10 uredbe).

– uz izuzetke navedene u tačkama 2 i 7, takođe se zahteva negativan COVID-19 test.

Vrednost testa COVID-19 smanjena je sa tri dana na 36 sati. Uslov da se test mora izvršiti u državi članici EU ili zemlji šengenskog prostora i dalje se primenjuje. Međutim, sada test može obaviti i organizacija ili pojedinac kojeg je ovlastio Nacionalni institut za javno zdravlje.

Pravilnikom je precizirano da se karantin u trajanju od 14 dana određuje i za sve pojedince, sa stalnim ili privremenim prebivalištem u zemljama sa pogoršanom epidemiološkom situacijom (tj. zemljama na crvenoj listi) i svim pojedincima bez obzira na državljanstvo i zemlju prebivališta, a koji u Sloveniju ulaze iz ovih zemalja.

Izuzetno, samo slovenački državljani ili stranci sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Sloveniji mogu ući u Sloveniju bez ograničenja i karantina ako dolaze iz države članice EU ili zemlje šengenskog prostora, osim ako je ta zemlja dodata na crvenu listu zbog pogoršane epidemiološke situacije i podložna je ograničenjima. U tom slučaju, karantin će svejedno biti određen.

Karantin će biti određen i za pojedince koji u Sloveniju ulaze iz zemlje koja nije ni na listi bezbednih zemalja (tj. zelena lista), niti na listi zemalja sa pogoršanom epidemiološkom situacijom (tj., crvena lista); to znači da je zemlja na žutoj listi, osim ako spada pod bilo koji od petnaest izuzetaka navedenih u pravilniku.