Slovenija: Državna banka kaže da je antikrizna mera „postigla svoju svrhu“

Slovenija: Državna banka kaže da je antikrizna mera „postigla svoju svrhu“

Banka Slovenije smatra da je mera protiv krize koja je doneta prošle godine u vezi sa moratorijumom na zajmove postigla svoju svrhu.

“Banke i štedionice odobrile su moratorijume za 24.000 zajmoprimaca dok je mera bila na snazi. Ubedljivo najveći broj zahteva podneto je u mesecima nakon proglašenja statusa epidemije (u proleće i u novembru prošle godine). Nije bilo velikog priliva prijava u drugim mesecima, uključujući i neposredno pre isteka mere. Banka Slovenije napominje da suočavanje sa posledicama krize Covid-19, koja je sada kod nas više od godinu dana, zahteva rešenja koja su dugoročno održiva. Zbog kontinuirane podrške monetarne i fiskalne politike, takođe očekujemo da će banke igrati aktivniju ulogu“, navela je Banka u saopštenju za štampu.

Zakon koji nalaže bankama da odobre moratorijume za zajmoprimce koji ih zatraže pomogao je tokom prošle godine da se brzo pozabave poteškoćama sa kojima su se zajmoprimci suočavali u ranom delu krize.

“Očekujemo da banke ostanu vredne i razborite i nakon isteka obavezne moratorijumske mere i da ispitaju sve alternative u rešavanju poteškoća svojih klijenata. Tu spada i opcija komercijalnog moratorijuma, što je takođe česta mera u nekriznim situacijama (doduše bez različitog regulatornog tretmana). U bilo koje vreme banka se može dogovoriti sa klijentom koji privremeno nije u mogućnosti da vraća zajam. Ugovor ove vrste daje se zajmoprimcu, koji iz privremenih razloga nije u stanju da redovno otplaćuje kreditne obaveze, šansa da produži ili odloži otplatu kredita. Istovremeno osigurava da banka dobije otplatu kredita. U svetlu povećanih rizika u vezi sa pojedinačnim izloženostima, banke su dužne da na odgovarajući način reklasifikuju klijente (i da stvore dodatna umanjenja vrednosti i rezervisanja po potrebi)“, naglasila je banka.

Budući da se prakse ove vrste ne bave pitanjem dugoročne nemogućnosti otplate kredita, Banka Slovenije zalaže se za pronalaženje dugoročnih održivih rešenja. Zbog toga, Banka takođe očekuje da banke aktivno pristupe rešavanju svih poteškoća sa kojima se suočavaju njihovi klijenti, da se prema klijentima postupa pojedinačno, kao i da se svako restrukturiranje njihovih obaveza preduzima u okviru uobičajenih zakonskih opcija i regulatornog tretmana.

Krediti za likvidnost povezani sa Covid-om

Banke i štedionice odobrile su 1.474 zahteva kompanija za nove kredite za likvidnost povezane sa Covid-om, u ukupnom iznosu od 506,1 miliona evra. Od tog iznosa, 99 zajmova u ukupnom iznosu od 78,8 miliona evra odobreno je prema zakonu koji predviđa kreditiranje preduzeća uz garanciju Vlade.