Slovenija: Državni tužilac odbacio tužbu protiv direktora UKOM-a

Slovenija: Državni tužilac odbacio tužbu protiv direktora UKOM-a

Slovenačko državno Tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv direktora Vladine kancelarije za komunikacije (UKOM) Uroša Urbanija, koju je podneo Sindikat novinara Slovenije u vezi sa obustavom finansiranja Slovenačke novinske agencije (STA).

Kao što je poznato, Vladina kancelarija za komunikacije odbilo je da plati račune Slovenačkoj novinskoj agenciji, jer direktor STA Bojan Veselinović nije želeo da UKOM-u dostavi dokumentaciju u skladu sa svojim ugovornim obavezama, na osnovu kojih bi novac poreskih obveznika mogao biti plaćen. „Odbijajući da plati račune, UKOM se samo pridržavao odredbi Sporazuma između UKOM-a i STA-e“, navodi se u saopštenju UKOM-a.

Istovremeno, državni tužilac odbacio je i krivičnu prijavu protiv bivše direktorke UKOM-a Kristine Plavšak Krajnc u vezi sa potpisivanjem Ugovora o javnoj službi, u kojem su potpisnici Vladinu kancelariju za komunikacije definisali kao „predstavnik osnivača“. U novembru 2020. godine direktor STA Bojan Veselinović, bez obzira na potpisivanje ugovora, tvrdio je da UKOM nema ovlašćenja Vlade.

Uz činjenicu da je okružno tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu, UKOM pozdravlja navode tužioca da „STA pribavlja sredstva iz državnog budžeta na osnovu godišnjeg ugovora između osnivača i STA“, a dalje da „samo odsustvo (izričitog ovlaštenja) za zaključenje takvog ugovora nije relevantno sa stanovišta krivičnog prava“.

U skladu sa takvom odlukom tužilaštva, UKOM očekuje da će direktor STA Bojan Veselinović odmah predati svu traženu dokumentaciju Vladinom uredu za komunikacije pošto je iz navedenog i potpisanog Ugovora jasno da je UKOM „predstavnik osnivača“.