Slovenija: Građani zadovoljni životnim uslovima, ali ne i demokratijom

Slovenija: Građani zadovoljni životnim uslovima, ali ne i demokratijom

Najnovije istraživanje Eurobarometra sprovedeno u februaru i martu pokazuje da su građani Slovenije generalno zadovoljni svojim životom, ali su nezadovoljni kako demokratija funkcioniše u njihovoj zemlji.

Prema istraživanju, 81% je reklo da je veoma zadovoljno ili prilično zadovoljno svojim životom, što je iznad proseka EU od 79%, ali i dalje devet procentnih poena ispod rezultata prethodnog merenja, u proleće 2020; prosek EU opao je za pet poena.

Slovenci su, međutim, bili najmanje zadovoljni kako demokratija funkcioniše u njihovoj zemlji, sa 25% zadovoljnih i 75% nezadovoljnih, znatno lošije nego prethodne godine i predstavlja najniži nivo zadovoljstva u čitavom bloku.

Na nivou EU, anketari su zabeležili pad zadovoljstva od tri poena, mada su sveukupno oni koji su bili zadovoljni, sa 55%, i dalje premašili one koji nisu bili zadovoljni.

Slovenci su takođe bili veoma nezadovoljni vladinim merama za suzbijanje pandemije, pri čemu je 31% izrazilo zadovoljstvo naspram proseka EU od 43%.

S druge strane, reputacija EU poboljšala se širom bloka; u Sloveniji je preko polovine ispitanika reklo da je EU imala pozitivnu reputaciju.

Upitani o poverenju u institucije, rezultati za Sloveniju pokazuju pad poverenja u vojsku i policiju, političke stranke, pravosudni sistem i javnu upravu, iako i vojska i policija uživaju poverenje većine stanovništva.

Što se tiče poverenja u medije, istraživanje je pokazalo da samo radio uživa poverenje većine stanovništva (58%), zatim televizija (48%) i novine (47%). Internet uopšte, a posebno društvene mreže, postižu još niže rezultate, na 34%, odnosno 28%.

Većina, 59%, veruje da slovenački mediji pružaju pouzdane informacije, a 65% veruje da daju mnoštvo mišljenja i informacija. Obe cifre su znatno ispod proseka EU.

Istraživanje je sprovedeno u svim državama članicama i u njemu je učestvovalo preko 1.000 ispitanika u svakoj zemlji.