Slovenija gradi novu solarnu elektranu

Slovenija gradi novu solarnu elektranu

Dravske Elektrarne Maribor (DEM) pokrenuće sledeće nedelje izgradnju nove solarne elektrane pored hidroelektrane Zlatoličje, oko 20 kilometara jugoistočno od Maribora. Planirano je instaliranje skoro 6.000 fotonaponskih modula, čija se ukupna nazivna snaga od 2,7 MVp očekuje za proizvodnju 3.000 MVh električne energije godišnje.

Operater hidroelektrane saopštio je da će peti segment Solarne elektrane Zlatoličje biti instaliran na levoj obali izlaznog kanala najveće slovenačke hidroelektrane, koja radi na reci Dravi.

Projekat vredan više od dva miliona evra obezbediće hidroelektrani Zlatoličje dodatnu vrednost, a “Slovenija će dobiti dodatne gigavate električne energije iz obnovljivih izvora”, dodaje kompanija.

Segment će se protezati od mosta preko kanala do trkačke staze Slovenia Vas, ukupno 905 metara.

Gotovo 6.000 fotonaponskih modula ukupne nazivne snage skoro 2,7 MVp i planirane godišnje proizvodnje od oko 3 000 MVh bit će instalirano na trenutno neiskorištenoj obali izlaznog kanala.

„S obzirom na to da nagib terena na pojedinim mjestima prelazi 30 stepeni, izgradnja … će biti veliki izazov i zahtevaće oprez, takođe zbog blizine kanala, gde ispuštanje vode dostiže i do 550 m3/s.”

Posebna karakteristika nove elektrane biće centralni pretvarač sa podnaponom srednjeg napona smešten u kontejner.

Peti segment Solarne elektrane Zlatoličje deo je veće solarne elektrane u nastajanju, ukupne nazivne snage oko 30 MVp i planirane godišnje proizvodnje veće od 37.000 MVh.

U narednim godinama će se graditi na ulaznim i izlaznim kanalima hidroelektrana Zlatoličje i Formin.

U izgradnji je i solarna elektrana Prapretno, čiji je investitor Holding Slovenske elektrarne. Tako se očekuje da će do kraja godine Slovenija biti bogatija energijom iz obnovljivih izvora dvije solarne elektrane pod pokroviteljstvom HSE Grupe, koje će zajedno proizvoditi više od 6.000 MVh električne energije godišnje, što je dovoljno za skoro 1.500 domaćinstava.

“Izgradnjom prvog segmenta, planirane veće solarne elektrane, kompanija Dravske elektrarne Maribor i grupa HSE prate obaveze države da poveća proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao i potrebe domaćinstava i privrede. Uvereni smo da vredi, na ekološki i društveno prihvatljiv način, iskoristiti sve resurse i znanje koji su dostupni u Sloveniji i tako omogućiti energetsku nezavisnost zemlje u budućnosti“, rekao je Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrana Maribor.

DEM, koji upravlja sa osam velikih hidroelektrana na Dravi, rekao je u saopštenju za javnost da je nastavio istraživanje drugih pogodnih lokacija za solarne elektrane i prve vetroparkove u Sloveniji, kao i prvu pilot geotermalnu elektranu.