Slovenija: GZS predlaže nove mere

Slovenija: GZS predlaže nove mere

Slovenačka trgovinska i industrijska komora (GZS) izjavila je u petak da će, zbog drugog zaključavanja ove godine, biti potrebna dodatna pomoć kompanijama i pojedincima pogođenim krizom. Komora je iznela 11 predloga, među kojima i dvogodišnje zamrzavanje minimalne zarade.

GZS predlaže da sledeći zakonodavni paket u borbi protiv krize uvede dvogodišnje odlaganje zakona o minimalnoj plati, koji treba da stupi na snagu 1. januara. GZS projekcije sugerišu da bi minimalna zarada porasla za najmanje 9% na osnovu nove formule koja je stavlja za 20% iznad minimalnih životnih troškova.

Komora takođe želi izmene postojeće šeme garancije zajma, uključujući veće ograničenja zajmova i jednostavnije procedure za podnošenje zahteva za kredite do milion evra, između ostalog.

GZS bi takođe želela da vidi subvencije za pokrivanje fiksnih troškova kompanija pogođenih krizom. Pokrivanje troškova trebalo bi da bude proporcionalno padu prihoda. Na primer, kompanije čiji je prihod pao za više od 80% treba da imaju pravo na pokriće od 80%.

Komora takođe želi grantove za jačanje odeljenja za istraživanje i razvoj kompanija kako bi se izbeglo njihovo gašenje, kao što je bio slučaj nakon krize 2008. godine.

Štaviše, GZS želi da kompanije koje ne mogu poslovati zbog vladinih ograničenja imaju pravo na 100% subvencije za platu radnika koji silom prilika ne rade, dok trenutno subvencije pokrivaju 80% plata.

Komora takođe predlaže da se bolovanja u celosti pokrivaju novcem za zdravstvenu zaštitu, kojem zauzvrat treba nadoknaditi dodatne troškove iz državnog budžeta.

Štaviše, kompanijama koje na kraju godine budu uspešne i ne bi se kvalifikovale za program naknade plata privremeno odsutnim radnicima, te bi morale da vrate već dobijeni novac, trebalo bi omogućiti da ga ulože u istraživanje i razvoj umesto da ga vrate državi.

GZS takođe želi da vlada produži važenje radnih dozvola stranim radnicima. Takođe, kompanije ne bi trebalo da plaćaju porez na energiju i gorivo koje nisu preuzele zbog pandemije.

Komora takođe predlaže posebne nadoknade za kompanije putničkog prevoza.