Slovenija: Izvoz i uvoz u prvoj polovini 2020. godine smanjeni u odnosu na isti period 2019. godine

Slovenija: Izvoz i uvoz u prvoj polovini 2020. godine smanjeni u odnosu na isti period 2019. godine

Izvoz Slovenije u junu 2020. godine bio je manji za 4,2% nego u junu 2019. godine (iznosio je 2,682,4 miliona evra), a uvoz je bio manji za 5,1% (iznosio je 2,562.4 miliona evra). U prvoj polovini 2020. izvoz je bio za 5,6% manji nego u istom periodu 2019. godine, a uvoz manji za 10,3%.

“Slovenski izvoz i uvoz u junu 2020. smanjeni su u poređenju sa junom 2019. godine; izvoz je bio manji za 4,2% (iznosio je 2.682,4 miliona evra), uvoz je bio manji za 5,1% (iznosio je 2.562,4 miliona evra). Nakon značajnog godišnjeg smanjenja vrednosti spoljne trgovine u aprilu i maju ove godine, efekat epidemije je smanjen u junu”, saopštila je u petak slovenačka Agencija za statistiku.

I u junu 2020. godine ostvaren je suficit u spoljnoj trgovini robom, kao i u svim mesecima ove godine do sada, i iznosio je 120,0 miliona evra. Koeficijent izvoz/uvoz iznosio je 104,7%.

U junu 2020. godine vrednost spoljne trgovine bila je najveća kod proizvoda u oblasti Lekovi i farmaceutski proizvodi i Putna vozila. Na smanjenu vrednost trgovine robom u odnosu na jun 2019. godine najviše je uticala niža vrednost trgovine proizvodima iz podele nafte i naftnih derivata, vrednost izvoza tih proizvoda smanjena je za više od polovine, dok je vrednost uvoza smanjena za više od trećine.

U junu 2020. izvoz Slovenije u države članice EU iznosio je 1.762,1 miliona evra (što je za 11,4% manje u odnosu na jun 2019.), a uvoz je iznosio 1.702,7 miliona evra (što je pad za 11,0% u odnosu na juni 2019.). Na pad vrednosti trgovine sa ovom grupom zemalja najviše je uticala smanjena trgovina sa Italijom i Austrijom, na strani izvoza i sa Hrvatskom.

Izvoz u zemlje nečlanice EU u junu 2020. godine iznosio je 920,3 miliona evra (porast za 13,5% u odnosu na juni 2019.), a uvoz iz tih zemalja 859,7 miliona evra (što je za 9,3% više od juna 2019.). Švajcarska je bila najvažniji trgovinski partner Slovenije među tim zemljama i povećanje vrednosti trgovine sa ovom državom (gotovo 60%) najviše je uticalo na povećanje vrednosti trgovine sa zemljama nečlanicama EU. Izvoz u Rusiju i uvoz iz Kine takođe su veći nego u junu 2019. godine.

Prema izveštaju Agencije za statistiku, izvoz u prvih šest meseci 2020. godine iznosio je 15.906,1 miliona evra (što je pad za 5,6% u odnosu na isti period 2019. godine), a uvoz 15.077,0 miliona evra (što je pad za 10,3% u odnosu na isti period 2019. godine). Spoljnotrgovinski suficit zabilježen je u prvoj polovini 2020. godine (iznosio je 829,1 miliona evra), dok je odnos izvoza i uvoza bio 105,5%.

Nakon beleženja rasta spoljne trgovine robom u prvom kvartalu 2020. godine, drugi kvartal (posebno april i maj) je značajno oslabljen zbog epidemije. U prvom tromesečju rast vrednosti izvoza u poređenju sa istim periodom 2019. godine iznosio je 6,6%, a uvoza 3,2%. U drugom kvartalu 2020. godine na godišnjem nivou vrednost izvoza smanjena je za 17,3%, dok je vrednost uvoza smanjena za 22,8%.