Slovenija: Izvoz i uvoz veći u avgustu 2021 nego u avgustu 2020

Slovenija: Izvoz i uvoz veći u avgustu 2021 nego u avgustu 2020

Slovenija je u avgustu 2021. godine zabeležila izvoz i uvoz veći nego prethodne godine, jer je izvoz iznosio 2,8 milijardi evra, a uvoz 3,3 milijarde evra. Rezultat se može pripisati većoj trgovini sa državama članicama EU, kao i sa zemljama nečlanicama, saopštila je državna Agencija za statistiku.

U avgustu 2021. godine Slovenija je izvezla robe u vrednosti 2,8 milijardi evra, a uvezla 3,3 milijarde evra. Vrednost izvoza u avgustu 2021. godine bila je veća za 25,4%, a uvoza za 39,4% u odnosu na avgust 2020. Odnos između izvoza i uvoza bio je 85,1%. Zabeležen je spoljnotrgovinski deficit koji je iznosio 0,5 milijardi evra.

Spoljna trgovina je bila veća u avgustu 2021. nego pre dve godine (u avgustu 2019.), jer je vrednost izvoza bila veća za 20,3%, a uvoza 40,6% u odnosu na avgust 2019. godine.

U avgustu 2021. godine, prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SITC), najznačajnije povećanje vrednosti robe izvezene iz sledećih grupa proizvoda: lekovi, medicinski i farmaceutski proizvodi (osim lekova), aluminij i električna energija. Oni su takođe najviše doprineli ukupnom izvozu u odnosu na avgust 2020. i avgust 2019. Značajan udeo u rastu izvoza u avgustu 2021. doprineo je izvoz robe iz grupe proizvoda motorna vozila i naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala (osim sirove nafte) u odnosu na avgust 2020.

U vrednostima, najznačajniji rast u avgustu 2021. u odnosu na avgust 2020. i avgust 2019. godine pri uvozu je bio iz grupa proizvoda organo-neorganska jedinjenja, heterociklična jedinjenja, nukleinske kiseline i njihove soli i sulfonamidi. Povećanje je primećeno i kod sledećih grupa proizvoda: lekovi, železnička vozila (uključujući hovertrain) i prateća oprema, telekomunikaciona oprema i aluminijum. Uvozna roba iz grupa proizvoda naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih minerala (osim sirove nafte) i električne energije porasla su u vrednosnom smislu u avgustu 2021. godine u odnosu na avgust 2020. godine i smanjila su se u vrednosti u odnosu na avgust 2019. godine.

Slovenija je zabeležila približno dve trećine ukupnog izvoza sa državama članicama EU. Vrednost izvoza iznosila je 1,9 milijardi evra, 26,6% više nego u avgustu 2020. Učešće ukupnog uvoza u zemlje članice EU bilo je nešto manje od dve trećine, pošto je uvoz iznosio 1,9 milijardi evra, 27,2% više nego u avgustu 2020.

Spoljna trgovina Slovenije sa zemljama koje nisu članice EU takođe je bila nešto veća u avgustu 2021. nego u avgustu 2020. Slovenski izvoz u te zemlje iznosio je 0,9 milijardi EUR (što je 22,9% više nego u avgustu 2020), a uvoz 1,3 milijarde EUR ( što je za 62,0% više nego u avgustu 2020). Povećanje uvoza iz zemalja nečlanica u avgustu 2021. godine može se pripisati povećanoj trgovini sa Kinom.

U prvih osam meseci 2021. slovenački izvoz iznosio je 25,4 milijardi evra, a uvoz 25,8 milijardi evra. Izvoz i uvoz bili su veći u odnosu na isti period 2020. godine, izvoz za 19,5% i uvoz za 26,9%. Spoljnotrgovinski deficit je u tom periodu iznosio 0,3 milijardi evra, dok je odnos izvoza i uvoza 98,6%.