Slovenija: Kako uključiti Zapadni Balkan u mehanizme zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU

Slovenija: Kako uključiti Zapadni Balkan u mehanizme zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU

Slovenački državni sekretar Uroš Lampret bio je glavni govornik na webinaru pod nazivom Strateški kompas i Zapadni Balkan: Ka prilagođenom i strateškom pristupu partnerstvima?

Događaj, koji je predstavio napore Slovenije da uključi Zapadni Balkan u mehanizme zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU, organizovali su slovenačko Ministarstvo odbrane i Institut EU za bezbednosne studije. Strateški kompas i Zapadni Balkan su područja na koja će Slovenija staviti intenzivan fokus tokom svog predsedavanja Savetom EU. “Webinar je bio jedan od prvih događaja Ministarstva odbrane organizovanog u okviru slovenačkog predsedavanja Savetom EU uopšte, što dalje naglašava važnost jednog od ključnih prioriteta za Republiku Sloveniju,” kaže se u saopštenju Vlade Slovenije.

Webinar je moderirao predstavnik Instituta EU za bezbednosne studije, dr Daniel Fiott. EU institut za bezbednosne studije je agencija Unije koja analizira pitanja spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.

Na webinaru je razgovarano o Strateškom kompasu, upravljačkom dokumentu Zajedničke spoljne i bezbednosne politike za narednih 10 godina. Zajedno sa Evropskom službom za spoljne poslove, slovenačko predsedništvo će izraditi dokument i odluke koje će biti usvojene 2022. Tokom svog predsedavanja, Slovenija će težiti konkretnim rezultatima koji vode ka formulisanju političkih smernica u četiri oblasti – upravljanje krizama, otpornost, razvoj sposobnosti i partnerstva.

Kao deo paketa partnerstava, današnji seminar bio je fokusiran na zemlje Zapadnog Balkana koje se približavaju članstvu u EU i već učestvuju u zajedničkim mehanizmima spoljne i bezbednosne politike EU. Zemlje u regionu već daju važan doprinos misijama EU i operacijama i rotacijama u borbenim grupama EU, učestvujući u zajedničkim vežbama i događajima obuke, neke su čak potpisale sporazum o saradnji sa Evropskom odbrambenom agencijom (EDA).

Slovenačko predsedništvo Saveta EU snažno nastoji da dalje uključi zemlje Zapadnog Balkana u ove mehanizme i da poboljša dijalog na nivou EU. Istovremeno, važno je da se saradnja prilagodi različitim potrebama zemalja kako bi se stvorila snažna i efikasna partnerstva koja će odgovoriti na potrebe regiona. Strateški kompas u kombinaciji sa drugim alatima EU kao što su Evropski mirovni fond (EPF), Stalna strukturna saradnja (PESCO) i Evropski odbrambeni fond (EDF) pruža odgovarajući okvir za razvoj takvih partnerstava.

Govornici webinara bili su brojni istaknuti stručnjaci. Završni govor održao je generalni sekretar Strateškog foruma Bled Peter Grk.