Slovenija: Komora za mala i srednja preduzeća predlaže nove mere

Slovenija: Komora za mala i srednja preduzeća predlaže nove mere

Komora za mala preduzeća OZS sastavila je listu mera za koje veruje da bi vlada trebalo da ih usvoji kao deo šestog podsticajnog paketa, koji treba da bude spreman ove nedelje, kako bi pomogla malim preduzećima da se izbore sa krizom od koronavirusa.

Neke mere su vladi poslane već u oktobru, ali je spisak proširen nakon što je Slovenija delimično zaključana u okviru bitke protiv tekućeg drugog talasa epidemije.

OZS predlaže da se preduzećima refundira celokupna naknada za radnike koji su ispražnjeni – odnosno celih 80% njihove zarade.

Za mala preduzeća koja su morala da zatvore ili ograniče svoj rad zbog zaključavanja, pad prihoda od samo 20% trebalo bi da posluži kao kriterijum.

Vlada bi takođe trebalo da refundira celokupnu platu za radnike koji rade kraće vreme.

Šesti paket treba da sadrži odredbu prema kojoj preduzeća u zaključavanju ni pod kojim uslovima ne moraju da vrate državnu pomoć.

Umesto toga, državna pomoć koju treba vratiti trebalo bi da ide za istraživanje i razvoj ili za naknade zaposlenima.

Kompanije primorane da uđu u (delimičnu) blokadu trebale bi dobiti naknadu za gubitak prihoda ili sve fiksne troškove i kiriju koju plaća država.

Predložene su i neke korekcije šeme garancija za likvidnost, pa tako i najmanje jednogodišnje odlaganje porasta minimalne zarade od 1. januara 2012. godine.

Privredna komora (GZS) u međuvremenu predlaže dvogodišnje odlaganje, što podržava Ministarstvo privrede.

Samo preduzeća koja su platila sve poreze i doprinose do dana kada se prijave za državnu pomoć imaju pravo na nju.

Ali OZS bi to želeo da promeni jer sve veći broj malih firmi i pojedinačnih preduzetnika ne može da ih plati na vreme kao rezultat prolećne blokade. Smatraju da bi 13mart 2020. – dan nakon što je epidemija formalno proglašena – trebalo bi da bude datum za prosuđivanje da li je kompanija redovni platiša.

OZS bi takođe želeo da se svi porezi i doprinosi stave na čekanje, a da se kasnije ne moraju plaćati kamate, dok to ne bi trebalo da isključi preduzeća iz prava na državnu pomoć za koronavirus.

Predsednik OZS-a Branko Meh rekao je u saopštenju za štampu u sredu da treba učiniti sve da se kompanije ne zatvore i da se ne izgube radna mesta.

“Oblik ekonomije će odrediti našu budućnost. I verujem da svi želimo svetlu budućnost sa radnim mestima i normalnim životom,” izjavio je on.