Slovenija: Kompanije zadovoljne šemom rada od kuće

Slovenija: Kompanije zadovoljne šemom rada od kuće

Nedavno istraživanje je pokazalo da velika većina slovenačkih kompanija razmišlja o povećanju udela posla koji se obavlja od kuće, i to na dugoročnoj bazi, što znači i nakon pandemije koronavirusa. Anketa je takođe pokazala da su kompanije optimističnije nego tokom prolećnog talasa koronavirusa.

U studiji, koju je u septembru i oktobru izvela konsultantska kuća Kearney u saradnji sa AmCham Slovenija, 96% anketiranih kompanija reklo je da se u potpunosti ili delimično slažu da će posao od kuće i dalje biti češći i na duže staze.

Druga anketa ove vrste, nakon prolećne, osim toga pokazala je da su kompanije optimističnije u prognozama nego tokom prolećnog talasa koronavirusa, rekao je AmCham Slovenija, napominjući da je istraživanje završeno pre poslednje eskalacije pandemije i mera zaključavanja.

Prema istraživanju, kompanije u proseku očekuju da će prihod ove godine pasti za 3% u poređenju sa 2019. godinom, što se upoređuje sa prognozom pada od 15% na proleće. Očekivani pad zaposlenosti pao je sa 6% na 3%, a očekivani pad investicija promenio se sa 13% na 4%. Anketari veruju da je većina kompanija prilikom izrade ovih prognoza uzela u obzir verovatnoću drugog talasa.

U međuvremenu, pandemija je podstakla menadžere da razviju nove kompetencije za suočavanje sa izazovima na tržištu. Više od polovine anketiranih kompanija izveštava o delimičnim ili značajnim promenama u nadležnosti i načinu poslovanja.

Mediji u Sloveniji izveštavaju da većina kompanija sprovodi mere koje jačaju fleksibilnost procesa rada i digitalizaciju. Među merama koje su imale pozitivne efekte najčešće se navode mere fleksibilnosti (64%), digitalizacija poslovanja (40%) i unutrašnja debirokratizacija (32%).

Pokazalo se da je rad od kuće pozitivna mera za više od trećine kompanija uključenih u istraživanje. 37% je prijavilo veću produktivnost, 54% je povećalo nivo zadovoljstva i više motivacije među zaposlenima.

“Za šest meseci pandemije kompanije su ušle u “novu normalu”. To znači da se većina njih nije vratila na stare staze, ali se danas menja zbog uvedenih mera i bolje opremljenosti za trenutni i potencijalni sledeći krizni talas”, napisao je Marko Derča, partner iz Kearneya.

Čak 84% kompanija snažno se slaže da će u budućnosti organizovati više posla od kuće, što je rast od 31 procentni poen u odnosu na prolećno istraživanje. Još 12% se delimično slaže sa ovim.

Gotovo dve trećine, ili 65%, očekuje dalje jačanje digitalnih oblika rada u organizacijama, što je neznatno više nego na proleće. Pored toga, kompanije iz proizvodnog sektora istakle su veći fokus na robotizaciju i automatizaciju (44%).

Takođe, 82% anketiranih kompanija očekuje rast prodaje putem veb kanala, a isti procenat očekuje i intenzivnije korišćenje digitalnih alata u njihovoj komunikaciji sa klijentima.

U istraživanju je učestvovalo 48 kompanija, koje su sve članice AmCham Slovenija. Više od dve trećine bavi se profesionalnim i poslovnim uslugama.