Slovenija: Kreditni rejting potvrđen kao AA- “stabilni izgledi”

Slovenija: Kreditni rejting potvrđen kao AA- “stabilni izgledi”

Rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je u petak kreditni rejting Republike Slovenije na AA- (stabilni izgledi).

Ove godine, zbog pandemije COVID-19, projekcije za slovenačku, evropsku i druge svetske ekonomije su se pogoršale. Prema podacima agencije, Slovenija je u poslednjih deset godina izgradila snažnu poziciju za uspešan privredni rast, razdvajanjem privatnog sektora i smanjenjem udela javnog duga u BDP-u, što mu omogućava uspešno suzbijanje negativnih posledica pandemije bez dugoročnih negativnih efekata na njenu kreditnu sposobnost.

Snažan ekonomski rast u Sloveniji u kombinaciji s visokim viškovima platnog bilansa poslednjih godina povoljno je uticao na smanjenje neto spoljnig duga s preko 40% BDP-a u 2012. na 10% u 2019. Pored toga, privredni rast je uravnotežen i nije doveo do makroekonomske neravnoteže. Uzimajući u obzir sve ove faktore, Slovenija je ušla u ovogodišnju ekonomsku recesiju mnogo snažnije nego tokom ekonomske krize 2008/2009. Agencija je takođe uverena da efikasan odgovor slovenske Vlade, zajedno s monetarnom politikom ECB-a, čuva proizvodne kapacitete slovenačke ekonomije; Agencija predviđa da će se slovenska privreda početi oporavljati krajem ove godine.

Trenutni kreditni rejting Republike Slovenije odražava visoki BDP po glavi stanovnika i njegovo članstvo u monetarnoj uniji. Nadalje, Agencija procenjuje da će platni bilans i dalje pokazivati ​​suficit, a javni dug će početi ponovno opadati 2021. Procena takođe priznaje stabilan i efikasan institucionalni okvir Republike Slovenije.

Ukratko, potvrđivanjem kreditnog rejtinga Slovenije, Agencija očekuje da će privredni rast ove godine biti negativan, no već u sledećoj godini ukazuje na pozitivan zaokret. Nova Vlada, koja je na vlasti od marta, ostaće usmerena na ograničavanje negativnih ekonomskih posledica pandemije. Pored toga, vladin fiskalni odgovor pomoći će ublažavanju štetnih efekata pandemije na tržište rada i preduzetništvo.