Slovenija: Krka Grupa ostvarila profit u prvom kvartalu

Slovenija: Krka Grupa ostvarila profit u prvom kvartalu

Slovenačka farmaceutska grupacija Krka povećala je neto prihod od prodaje za 22% na godinu dana, na 462,9 miliona EUR u prvom kvartalu, pošto je pandemija koronavirusa potaknula potražnju za svojim proizvodima. Neto dobit porasla je za 21%, na 85,2 miliona evra, javljaju lokalni mediji.

Prema izveštajima, nerevidirani privremeni izveštaj za prvi kvartal koji je Krka objavila u četvrtak pokazuje da je operativni profit porastao za čak 85% u odnosu na prethodnu godinu na 133,9 miliona evra, a zarada pre kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla za 62% do 162 miliona EUR.

Grupa je ostvarila 95% prodaje van Slovenije, sa najvećim tržištem u Istočnoj Evropi, koja je činila 33,2% ukupne prodaje. U regionu je takođe zabeležen najveći rast prodaje u apsolutnim iznosima, povećavši se za 31 milion EUR, na 153,1 miliona EUR, uglavnom zbog rasta u Rusiji i Ukrajini.

Krka je na svom drugom najvećem tržištu, Centralnoj Evropi, ostvarila 113,7 miliona evra ili 24,6% ukupne prodaje, a slede jugoistočna Evropa, 63,8 miliona evra (13,8%), i prekomorska tržišta, 13,5 miliona evra (2,9%).

Prodaja kod kuće, u iznosu od 23,3 miliona eura, činila je 5,1% ukupne prodaje. Lekovi na recept činili su 10,8 miliona eura, jer je njihova prodaja porasla za 12% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Grupa je za investicije izdvojila 14,9 miliona evra, od čega kontrolno preduzeće 9,8 miliona evra.

Krajem marta grupa je imala 11.622 redovnog radnika, zapošljavajući 12.791 osobu, zajedno sa agencijskim radnicima. To je 21 više nego na kraju 2019. Ove godine kompanija planira da poveća broj zaposlenih za 3%.

Osnovna kompanija, koja zapošljava 5.898, ostvarila je 434,9 miliona evra prodaje u periodu januar-mart, što je za trećinu više u odnosu na prethodnu godinu. Operativni profit se gotovo udvostručio na 126,2 miliona EUR, a EBITDA je porasla za 74%, na 147 miliona EUR, dok je neto dobit porasla za 28%, na 65,4 miliona EUR.

Kompanija je saopštila da je na rast prodaje delom uticala i povećana potražnja za proizvodima Krke kao rezultat novog koronavirusa. “Krajem prvog tromesečja potražnja je usporila i trenutno je na planiranom i predviđenom nivou.”

S obzirom na nepredvidivost pandemije i njene posledice, rukovodstvo Krke saopštilo je da nastavlja s pažljivim nadgledanjem zbivanja u zemljama u kojima posluje.

Grupa predviđa da će prihod od prodaje za 2020. godinu biti 1,52 milijarde evra, od čega će 94% biti ostvareno na inostranim tržištima. Cilj dobiti za ovu godinu je 210 miliona evra, dok će za investicije ove godine biti izdvojeno 134 miliona evra.