Slovenija: Mali interes za zajmove sa državnom garancijom

Slovenija: Mali interes za zajmove sa državnom garancijom

Od dve milijarde evra garancija državnog zajma koje su ponuđene preduzećima kao podsticajna mera doneta u aprilu za oživljavanje proizvodnje nakon izbijanja Covid-19, iskorišteno je samo oko 1%.

Podaci SID banke, državne izvozne i razvojne banke koja je odgovorna za sprovođenje šeme, pokazuju da je od početka rada šeme sredinom jula odobreno ukupno 21 miliona evra zajmova u državnoj garanciji.

Od toga su potpisani ugovori za glavnice u vrednosti od 16,9 miliona evra, a odobreno je dodatnih 4,1 miliona evra.

Šema je usvojena kao deo stimulativnog paketa usvojenog krajem aprila, osmišljenog za snabdevanje preduzeća toliko potrebnom likvidnošću, ali je počela da funkcioniše tek sredinom jula, delom zbog problema koje su pokrenule banke.

Prema zakonu, kompanije mogu da uzimaju zajmove kod banaka u iznosu do 10% njihovog godišnjeg prihoda u 2019. godini sa državnom garancijom.

Državne garancije za kredite malim i srednjim preduzećima mogu iznositi do 80% glavnice, a garancije za velike kompanije do 70% glavnice.

Šemom upravlja SID banka u ime države, a komercijalne banke dobijaju garanciju čim zaključe ugovor o zajmu koji ispunjava sve zahteve zakona i provedbenih propisa.

SID banka takođe nadgleda sprovođenje zakona koji omogućava odlaganje otplate kredita koji je parlament usvojio u aprilu. Država garantuje za obaveze zajmoprimaca kojima se odobrava jednogodišnje odlaganje plaćanja zbog pandemije.

Od 200 miliona evra koliko su na raspolaganju u garancijama za takva odgađanja, do 31. jula odobreno je 54,9 miliona evra, izjavila je SID banka.

Državne garancije po oba zakona dostupne su do 31. decembra.