Slovenija: Ministri predsedavanja Trio razgovarali su o temama bezbednosti i odbrane

Slovenija: Ministri predsedavanja Trio razgovarali su o temama bezbednosti i odbrane

Kao deo predsedavanja EU u trio formatu, ministri odbrane Slovenije, Portugalije i Nemačke razgovarali su o brojnim temama bezbednosti i odbrane, uključujući proces Strateškog kompasa, saradnju EU-NATO, vojnu mobilnost i podršku bloka stabilizacijskim naporima u Mozambik, saopštilo je slovenačko Ministarstvo odbrane.

Matej Tonin, Joao Gomes Cravinho i Annegret Kramp-Karrenbauer razmenili su, putem video poziva, stavove o Strateškom kompasu, procesu koji ima za cilj povezivanje strateškog i operativnog nivoa u postizanju ambicija EU u odbrani i bezbednosti.

Slovenački ministar Tonin naglasio je da će Strateški kompas kao najvažniji politički upravljački dokument za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku biti prioritet tokom slovenačkog predsedavanja EU u drugoj polovini godine.

Nakon analize rizika, države članice EU sada razgovaraju o načinima da definišu konkretnije ciljeve i preporuke za sva četiri stuba Kompasa: upravljanje krizama, otpornost, razvoj sposobnosti i partnerstva.

Tonin je rekao da će saradnja EU i NATO biti još jedan prioritet slovenačkog predsedavanja EU, posebno u hibridnim pretnjama, tehnološkom razvoju i naporima da se kritična infrastruktura učini otpornijom.

Ministri su naglasili da jača EU znači jači NATO, u kom kontekstu je bilo važno da organizacije izbegnu dupliranje i doprinesu ispunjavanju nacionalnih, EU i NATO ciljeva.

Složili su se da EU i NATO treba da prodube odnose na institucionalnom nivou, razmenom informacija i kroz konkretne projekte u oblastima od zajedničkog interesa.

Ministri su takođe razgovarali o načinima poboljšanja vojne mobilnosti, čija je uloga dodatno istaknuta tokom pandemije Covid-19, reklo je ministarstvo.

Što se tiče situacije u Mozambiku, koji je od 2017. bio svedok napada islamskih grupa, EU je već izrazila spremnost na političkom nivou da pruži podršku naporima zemlje u rešavanju bezbednosnih, humanitarnih i razvojnih aspekata krize./ibna